Aktualnoœci

Fiskus łatwiej skontroluje podatników. - 2006-02-28
 
Sejm przyjął w piątek przepisy, które mają ułatwić działania kontroli skarbowej, a także izb i urzędów skarbowych. Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ordynacji podatkowej oraz ustawie o kontroli skarbowej.

(…) Z ustawy o kontroli skarbowej wyrzucili zapis, zgodnie z którym uprawnionym do wszczęcia postępowania kontrolnego w firmach określanych mianem "dużego podatnika" jest wyłącznie generalny inspektor kontroli skarbowej.
Po wejściu w życie nowelizacji ta grupa podatników będzie traktowana na równi z innymi. Wszczęcie postępowania kontrolnego będzie więc następowało "z urzędu w formie postanowienia". Datą wszczęcia postępowania będzie dzień doręczenia kontrolowanemu stosownego postanowienia. Zdaniem rządu, przyspieszy to wszczynanie postępowania kontrolnego wobec dużych firm.
Posłowie zgodzili się ponadto na ułatwienie fiskusowi korzystania z materiałów dowodowych w postępowaniu podatkowym. W ordynacji podatkowej mają się więc znaleźć przepisy, dzięki którym fiskus nie będzie musiał czekać na zakończenie postępowania karnego bądź postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe czy wykroczenia skarbowe, po to by w postępowaniu podatkowym skorzystać ze zgromadzonych w nich dowodów. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. (…)
(źródło: Gazeta Wyborcza)

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter