Aktualnoœci

Za straty firmy nie odpowiada pracownik - 2006-03-02
 
Potrąceniami z wynagrodzeń sprzedawców pracodawcy rekompensują sobie różne straty związane z kradzieżą towarów. A bez zgody pracownika firma nie może potrącić mu z pensji pieniędzy za towar ukradziony podczas jego zmiany.

Katarzyna Mrozek z Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy tłumaczy, że jest to jawne łamanie praw zatrudnionych. Z wynagrodzeń pracowników firma nie może samowolnie pobierać, czego chce, choćby nawet z uzasadnionych powodów. Pensje są prawie „nietykalne”, a granice dozwolonych potrąceń zakreśla art. 87 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem oprócz składek i podatku wolno potrącić z płacy tylko objęte egzekucją alimenty i inne należności, zaliczki pieniężne oraz kary finansowe. Bez zgody zainteresowanego nie jest możliwe pobranie czegokolwiek ponad to. Co więcej, musi to być zgoda pisemna, opiewająca na wskazaną kwotę z określonego tytułu. Ponadto kodeks gwarantuje zatrudnionemu minimum wolne od potrąceń dobrowolnych (wynagrodzenie minimalne netto).

Zupełnie inną kwestią jest żądanie przez pracodawców jakichkolwiek rekompensat. Według art. 114 k.p. odpowiedzialność pracownika wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy można mu przypisać winę. Ale pracownik nie odpowiada za szkodę, do której przyczynił się pracodawca, ani nie ponosi ryzyka związanego z działalnością zakładu (nawet w trybie zaostrzonej odpowiedzialności za mienie powierzone).

Źródło: Rzeczpospolita

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter