Aktualnoœci

Opinia inspekcji pracy w sprawie dodatków za nadgodziny - 2006-03-30
 
Komisja Prawna Głównego Inspektoratu Pracy podtrzymała swoje stanowisko w sprawie ilości dodatków za nadgodziny. Chodzi o rekompensowanie pracy nadliczbowej wykonywanej w dni wolne dla pracownika lub w niedziele i święta, który za te dni nie otrzymał innego dnia wolnego.


Według Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oznacza to wypłatę - oprócz normalnego wynagrodzenia - dwóch 100-proc. dodatków: jednego za każdą godzinę pracy przekraczającą normę średniotygodniową (art. 151 1 § 1 lit. b k.p.), a drugiego właśnie za pracę w niedzielę i święto, jeśli nie dostał w zamian innego dnia wolnego (art. 151 11 k.p.). Tymczasem Sąd Najwyższy 15 lutego 2006 r. podjął uchwałę (II PZP 11/05), z której wynika przeciwny wniosek. Uznał bowiem, że jeśli w okresie rozliczeniowym pracodawca nie udzielił innego dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, to pracownikowi za każdą godzinę takiej pracy przysługuje tylko jeden dodatek przewidziany w art. 151 11 § 2 lub 3 k.p. GIP natomiast uważa, że praca w takim dniu podlega dwóm odrębnym przepisom, które stanowią dwie niezależne podstawy do otrzymania dodatku. W razie ich zbiegu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie z obu tytułów.

 

Piotr Wojciechowski, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP, przypomina, że uchwała SN została podjęta w składzie trzyosobowym, wiąże więc strony tylko w tej konkretnej sprawie. Jedno jest pewne: rozstrzygające w tej kwestii będą opinie sądów pracy, do których zgłoszą się pracownicy po odpowiednie dodatki.

 

Niewykluczone, że do dotychczasowej opinii GIP w sprawie wynagrodzenia za pracę w dni wolne dla pracownika lub w niedziele i święta, kiedy nie otrzymał on za nie innego dnia wolnego, ponownie przychyli się też resort pracy.

 

Komisja Prawna składa się z przedstawicieli szesnastu okręgowych inspektoratów pracy oraz kierownictwa Departamentu Prawnego GIP.

 

Źródło: Rzeczpospolita

 

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter