Aktualnoœci

Konkurs dla dyrektorów szkół i nauczycieli! - 2006-05-31
 
KONKURS: W jaki sposób badamy jakość pracy wychowawczej szkoły?

K O N K U R S
do wygrania 3000 zł!

Uczestnicy konkursu::
Zapraszamy do udziału wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników innych placówek oświatowych.

Temat konkursu::

W jaki sposób badamy jakość pracy wychowawczej szkoły?

Zapraszamy do podzielenia się autorskimi rozwiązaniami jakie stosujecie Państwo w swoich szkołach. Ogłaszamy konkurs na najbardziej atrakcyjne narzędzie (ankietę, kwestionariusz, test skierowany do dowolnej grupy docelowej) wykorzystywane podczas badania jakości pracy szkoły w tym obszarze.

Kryteria konkursu::

Nadsyłane rozwiązania powinny być przede wszystkim praktyczne oraz oryginalne. Podstawowym kryterium oceny będzie uzasadnienie ich przydatności, krótki opis tego dlaczego i po co dane narzędzie zostało opracowane. W przypadku ankiety oceniany będzie również dobór, trafność i sposób sformułowania zadawanych pytań.

Prace ocenione zostaną przez zespół ekspertów na czele z Jarosławem Kordzińskim. Ocenione zostaną tylko te narzędzia, które będą związane z głównym tematem konkursu, czyli badaniem jakości pracy wychowawczej szkoły.

Jakość pracy wychowawczej szkoły:

 • rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów
 • przestrzeganie praw dziecka
 • przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków uczniów
 • kształcenie odpowiedzialności za własne decyzje
 • dobre relacje między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami
 • uczniowie przestrzegają zasad dobrego zachowania
 • działania podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze
 • rodzice współtworzą i czują się współodpowiedzialni za pracę wychowawczą szkoły

Wymogi::
 • wybór rodzaju narzędzia zależy od Państwa pomysłowości
 • można przesłać maksymalnie 2 narzędzia wraz z krótkim opisem
 • opracowane narzędzia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Wydawnictwo Verlag Dashofer ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Konkurs – jakość”
 • prace można przesyłać także drogą elektroniczną (w formacie Word) po wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego TUTAJ

Terminy::

Prace konkursowe można przesyłać do 25 czerwca 2006 roku. Wyniki wraz z listą osób nagrodzonych zostaną podane w sierpniowym wydaniu miesięcznika „Jakość w szkole”, a także dostępne będą od dnia 7 sierpnia na stronie: www.eduinfo.pl

Nagrody::

I miejsce:
3000 złotych oraz publikacja nagrodzonego narzędzia na łamach serwisu „Jakość w szkole”

II miejsce:
„Praktyczny poradnik mierzenia jakości pracy szkoły” wraz z płytą „Narzędzia do mierzenia jakości pracy szkoły”,
program komputerowy „Ankiety do mierzenia jakości dla szkół” oraz publikacja nagrodzonego narzędzia na łamach serwisu „Jakość w szkole”

miejsca od III do V:
prenumerata roczna serwisu „Jakość w szkole” oraz publikacja nagrodzonego narzędzia na łamach serwisu „Jakość w szkole”

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter