Aktualnoœci

Stosowanie VAT ujednolicone - 2006-06-27
 
Od 1 lipca 2006 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Unii Europejskiej ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie ma zapewnić jednolite stosowanie w UE przepisów dotyczących VAT i jest wiążące dla wszystkich państw Wspólnoty.

Dyrektywa 77/388/EWG (VI Dyrektywa) określa reguły obowiązujące w podatku od wartości dodanej (VAT), na podstawie których opiera się ustawodawstwo poszczególnych krajów członkowkich. Przyjęcie wspólnych przepisów wykonawczych do wspomnianej dyrektywy powinno zapewnić stosowanie podatku od wartości dodanej w sposób bardziej zgodny z celami unijnego rynku wewnętrznego. Szczególnie chodzi o sytuacje, gdy powstają rozbieżności w stosowaniu dyrektywy. Tego rodzaju środki wykonawcze są prawnie wiążące wyłącznie od daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 288). Oznacza to, że interpretacja przepisów o VAT wynikająca z tego rozporządzenia obowiązuje od 1 lipca 2006 r.

(źródło: Gazeta Prawna 26/06/2006)

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter