Aktualnoœci

Od 1 lipca br. obowiązuje w Polsce unijne rozporządzenie w sprawie VAT - 2006-07-04
 
Od 1 lipca 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie to należy stosować bezpośrednio. Oznacza to, że państwa członkowskie nie mają obowiązku przeprowadzania żadnych dodatkowych prac legislacyjnych, które miałyby na celu wdrożenie w życie zasad zawartych w tym rozporządzeniu.

Zatem polscy podatnicy mają od dnia 1 lipca br. obowiązek stosowania przepisów zawartych w tym rozporządzeniu. Przy czym regulacje dotyczące płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej weszły w życie już 1 stycznia 2006 r.
Za sprawą tego rozporządzenia określono, że jeżeli podatnik jedynie montuje różne części maszyny dostarczone przez klienta, to czynność ta uznana jest za świadczenie usług. Oznacza to, że dla usługi tej należy ustalić miejsce świadczenia. Za miejsce to uznaje się miejsce, w którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których montowane towary stają się częścią nieruchomości. Istnieje również możliwość przerzucenia obowiązku opodatkowania tych czynności na nabywcę, który zarejestrowany jest na potrzeby podatku od wartości dodanej w państwie innym niż to, w którym usługi te faktycznie są wykonywane. Wówczas miejscem świadczenia jest terytorium tego państwa, które nadało nabywcy ww. numer.

Przepisy omawianego rozporządzenia określają listę usług, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną. Należą do nich usługi, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W szczególności zaliczyć tu można usługi świadczone przez Internet lub sieć elektroniczną. Są to:
ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania,

usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa.
Przy czym rozporządzenie to zawiera również listę usług, których nie należy utożsamiać z usługami świadczonymi drogą elektroniczną.

Omawianym rozporządzeniem uregulowano także m.in. miejsce świadczenia usług związanych z tłumaczeniem tekstów, którym jest miejsce, gdzie nabywca ma swoje przedsiębiorstwo (czyli regulacja ta pokrywa się z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT).

(źródło: Gazeta Podatkowa 03/07/2006)
Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter