Aktualnoœci

Miesiąc na przygotowania do kontroli - 2006-07-11
 
Możliwość taką mają firmy objęte pilotażowym programem Ministerstwa Finansów. Od 1 kwietnia 2006 r. program powiadamiania z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanej kontroli prowadzą jedynie urzędy skarbowe w trzech województwach - pomorskim, dolnośląskim i lubelskim. Wszystko odbywa się pod kontrolą izb skarbowych - odpowiednio w Gdańsku, we Wrocławiu i w Lublinie. Zgodnie z planem Ministerstwa Finansów będzie on prowadzony do końca tego roku.

Wyniki pilotażu zadecydują o tym, czy program obejmie cały kraj. Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów, program pilotażowy został rozpoczęty w celu zebrania informacji o możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania do uregulowań prawnych. "Żaden z przepisów prawa nie zabrania zurzędu poinformowania podatnika o planowanej kontroli, o ile nie prowadzi to do osłabienia procedur zabezpieczających przed popełnianiem przestępstw podatkowych" - zapewnia ministerstwo.

Na razie tylko dla wybranych
Do programu pilotażowego wybrane zostały tylko firmy, które spełniają trzy zasadnicze kryteria. Działają od co najmniej trzech lat, nie mają znaczących zaległości podatkowych (nie mogą one przekroczyć 3 proc. należności) i przez ostatni rok nie zmieniły urzędu skarbowego.
W efekcie program objął 160 podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim, 231 - w województwie pomorskim i 100 - w województwie lubelskim. O planowanej przez urząd skarbowy kontroli firmy są informowane z wyprzedzeniem. Oficjalne zawiadomienie trafia do nich na miesiąc przed rozpoczęciem kontroli. Dowiadują się z niego o terminie rozpoczęcia kontroli i trybie, w jakim będzie prowadzona. Podany jest również jej zakres przedmiotowy i czas trwania.
Jak udało się nam ustalić, program pilotażowy nie jest nakierowany na konkretny rodzaj należności. Przedsiębiorcy muszą więc być przygotowani, że inspektorzy sprawdzą dokładnie wszystkie rozliczenia podatkowe.

Efekty już są
Pierwszy raport o skutkach programu ma być gotowy do 20 lipca. Obejmie okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. Już teraz jednak wiadomo, że efekty są. Jak poinformowała nas Małgorzata Czartoryska, p.o. rzecznika prasowego Izby Skarbowej we Wrocławiu, do tej pory zakończyła się już kontrola w 36 przedsiębiorstwach spośród 160 objętych programem. Firmy złożyły 30 korekt deklaracji podatkowych i wpłaciły kilkanaście tysięcy złotych zaległego podatku.

Także w urzędach skarbowych na Lubelszczyźnie firmy składają korekty. Z informacji uzyskanych w IS w Lublinie wynika, że do końca maja sześciu przedsiębiorców po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli taką korektę złożyło. Dotyczyły one podatku VAT (firmy zmniejszały lub zwiększały kwotę należnego zwrotu) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym wypadku przedsiębiorca będący osobą fizyczną albo zwiększał podatek do zapłaty, albo zmniejszał wykazaną wcześniej stratę.

Pierwsze efekty akcji w województwie pomorskim będą natomiast znane po 10 lipca. Do tego dnia naczelnicy urzędów skarbowych mają przekazać informacje o działaniach podjętych w ramach pilotażu. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 06/07/2006)

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter