Aktualnoœci

Pracujący w Anglii zapłacą jeden podatek - 2006-07-25
 
20 lipca 2006 w Londynie o godz. 11.00 została podpisana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

Nowa Konwencja zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r.
Podpisanie umowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kilkuset tysięcy Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W obecnym stanie prawnym dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany w Polsce, jednak podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego w kraju, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku polskiego przypadającej na dochód uzyskany za granicą.
Nowa umowa wprowadza metodę wyłączenia z progresją, która polega na tym, że uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu (polskiego i zagranicznego).
Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu. Nowa umowa zrówna więc sytuację podatkową Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii z sytuacją polskich podatników w większości krajów europejskich.
Nowa Konwencja wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez parlamenty obu umawiających się państw. Jeśli ratyfikacje zostaną dokonane w 2006 roku to postanowienia nowej Konwencji będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2007 roku.
(źródło: Ministerstwo Finansów)

Więcej informacji podatkowych

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter