Aktualnoœci

Zamówienia publiczne - projekt nowelizacji ustawy - 2005-12-22
Projekt rządowy przewiduje radykalne podniesienie progów, od których trzeba organizować przetargi. Obecnie zamawiający muszą to robić od 6 tys. euro. Projekt zakłada, że ..  więcej...
Nowa sejmowa Komisja Pracy - 2005-12-21
9 grudnia powstała nowa Komisja Pracy, która zajmie się walką z bezrobociem, monitorowaniem rynku pracy, analizą systemu płac.  więcej...
Spór o wiążące interpretacje powoduje opóźnienia w sądach - 2005-12-20
Sąd administracyjny w Lublinie odwleka wydanie orzeczenia w sprawie VAT dotyczącej lubelskiego Polmosu, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kontrowersyjnych przepisów ordynacji podatkowej.  więcej...
Program dla 500 gmin - 2005-12-19
W styczniu Minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz chce uruchomić nowy program skierowany do najbiedniejszych gmin.  więcej...
Wnioski o unijne dotacje dla MSP - 2005-12-06
Tylko do końca b.r. można składać wnioski o dofinansowanie z pieniędzy Unii małych i średnich firm.  więcej...
Koniec małżeńskich spółek - 2005-12-06
Kończy się czas, w którym małżeństwa wspólnie prowadzące działalność gospodarczą posługiwać się mogły w rozliczeniach jednym numerem ewidencyjnym.  więcej...
Dłuższy urlop macierzyński - 2005-12-06
Rząd zaakceptował projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw. Kobiety, które urodzą w 2006 roku, będą miały przedłużony urlop macierzyński o dwa tygodnie.  więcej...
PIT – ostatni rok ulgi remontowej - 2005-11-23
Rok 2005 jest ostatnim, w którym na podstawie przepisów przejściowych obowiązuje tzw. ulga remontowa.  więcej...
Więcej czasu na rozliczenie - 2005-11-23
Od 1 stycznia przyszłego roku importerzy korzystający z procedury uproszczonej będą mogli płacić VAT 16 dni później niż dotychczas. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 31 października 2005 r. nr 218, poz. 1842.
 więcej...
Dożywianie dzieci w szkołach - 2005-11-22
Zadaniem własnym gminy jest dożywianie dzieci. Rząd wspiera samorządy w formie dotacji lub w formie programu rządowego. Możliwe, że działania, które dotyczą dożywiania zostaną uregulowane przepisami nowej ustawy. Jednak prawdopodobnie nadal będzie to obowiązek gminy. Nowy rząd obiecuje, że będzie pomagał gminom, a programem dożywiania obejmie ok. 1 mln dzieci i młodzieży.  więcej...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter