Aktualnoœci

Przedsiębiorcy korzystają z Asysty - 2011-08-16
Z Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało już 120 klientów. Z usługi tej usługi przedsiębiorcy korzystają od maja 2011 roku.  więcej...
Ograniczenie w zawieraniu umów na czas określony - 2011-08-16
22 sierpnia 2011r. upłynie ograniczenie w zawieraniu z pracownikami umów na czas określony maksymalnie do 24 miesięcy jakie wprowadzono dla przedsiębiorców. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowie terminowej i nadal będą kontynuować pracę w tej samej firmie, mogą domagać się zawarcia umowy na czas nieokreślony.  więcej...
Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników - 2011-07-29
1 września zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ), który zawiera dane ewidencyjne z rejestrów 400 lokalnych urzędów skarbowych. Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ) będzie dokładną i zintegrowaną w skali kraju ewidencją podatników, która ma usprawnić i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP.  więcej...
Lepsza kondycja polskich przedsiębiorstw - 2011-07-26
Narodowy Bank Polski poinformował, że ogólna sytuacja polskich przedsiębiorstw w II kwartale 2011r. poprawiła się, ale wielu przedsiębiorców obawia się pogorszenia koniunktury w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Narodowy Bank Polski prowadzi cykliczne badania koniunktury w Polsce.  więcej...
Jak chronić firmę przed wyciekiem danych? - 2011-07-05
W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach częsta wymiana sprzętu IT to standard, z którym wiąże się szereg niebezpieczeństw - przede wszystkim ryzyko udostępnienia poufnych danych osobom trzecim. Użycie polecenia delete nie usuwa skutecznie informacji zapisanych na dyskach twardych, a ich wydostanie się poza firmę niesie za sobą nie tylko poważne konsekwencje finansowe i prawne, ale przede wszystkim godzi w jej dobre imię.

 więcej...
Nowelizacja przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2011-06-27
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Fundusz wypłaci pracownikom należne świadczenia również wtedy, gdy upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski zostanie ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (poza Danią).  więcej...
Ogólna interpretacja prawa podatkowego na wniosek przedsiębiorców - 2011-06-27
W dniu 7 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych obywateli i przedsiębiorców – tzw. drugą ustawę deregulacyjną.  więcej...
Dla kogo dłuższy urlop? - 2011-06-22
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik ma prawo do wypoczynku, w zależności od stażu pracy, w wymiarze 20 bądź 26 dni w roku kalendarzowym. Są jednak pracownicy, którzy mają prawo do dłuższego urlopu.  więcej...
Termin wypłaty wynagrodzeń - 2011-06-22
Art. 85 par. 1 k.p. mówi o tym, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.  więcej...
Laureaci Polskiej Jakości 2011 - 2011-06-22
Znani są już pierwsi laureaci programu Polska Jakość 2011 – ogólnopolskiego programu projakościowego. Jego celem jest promocja wyróżniających się na polskim rynku firm w kategoriach: produkt, usługa i innowacja.  więcej...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter