Aktualnoœci

Zmiany w przepisach o czasie pracy kierowców - 2011-06-14
Posłowie zadecydowali, że zmieni się wzór formularza, jaki pracodawca wystawia kierowcom, jeśli byli na zwolnieniu lekarskim. Nowelizacja ustaw o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym, którą przyjęli posłowie, dostosowuje polskie prawo do unijnego.  więcej...
Potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP - 2011-06-14
9 czerwca, w oddziałach ZUS w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie i I Oddziale ZUS w Warszawie można było bezpłatnie potwierdzić Profil Zaufany Epuap, który służy do składania podpisów elektronicznych.  więcej...
Od 2012 r. raje podatkowe nie dla polskich przedsiębiorstw - 2011-06-14
Ministerstwo Finansów z sukcesem zakończyło negocjacje dotyczące zmiany umów podatkowych z państwami określanymi jako „raje podatkowe” (m.in. z Cyprem). Z nowej umowy zostanie jednak wyłączona korzystna dla przedsiębiorców klauzula tax sparing. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.  więcej...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program INNOTECH - 2011-05-24
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nowy program pomocowy – INNOTECH, który przeznaczony jest do udzielania dodatkowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw wykorzystujących innowacyjne technologie. Budżet programu na 2011 r. ustalono to 130 mln zł. Wnioski można składać do 16 czerwca 2011r.  więcej...
Wnioski o pomoc dla firm rozpatrzone już przez Ministerstwo Skarbu Państwa - 2011-05-24
Ministerstwo Skarbu Państwa rozpatrzyło pozytywnie 18 z 52 wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa, które starały się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub modernizację. Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór poinformował, że pozostałe wnioski zostały odrzucone przez resort skarbu lub nie były rozpatrywane, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych lub zostały wycofane przez spółki.  więcej...
Nierówna walka z bezrobociem - 2011-05-15
Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że jedynie 26 tys. osób skorzystało w marcu z aktywnych form pomocy na prawie 2 mln 134 tys. bezrobotnych. To o 70 proc. mniej niż w roku ubiegłym.  więcej...
Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy - 2011-03-28
21 marca weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które zakładają m.in., że pracodawca nie musi wydawać zwalnianemu pracownikowi świadectwa pracy jeśli ponownie go zatrudni.  więcej...
Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 2011-03-28
Zakład pracy chronionej ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu stanowisko pracy dostosowane do jego potrzeb. Informację o wywiązaniu się z tego obowiązku powinien przesłać w formie elektronicznej lub papierowej.  więcej...
Dodatek za pracę w nocy - 2011-03-14
Pracownicy, którzy pracują w porze nocnej powinni otrzymać za każdą przepracowaną godzinę dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.  więcej...
Wyższe świadczenie urlopowe - 2011-03-14
Pracownik, który dostał już w 2011 roku świadczenie urlopowe, otrzyma wyrównanie w związku z wyższym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  więcej...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter