Aktualnoœci

Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy - 2011-03-02
21 marca weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które zakładają m.in., że pracodawca nie musi wydawać zwalnianemu pracownikowi świadectwa pracy jeśli ponownie go zatrudni.  więcej...
Wydłużenie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych - 2011-02-01
1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która zakłada, że jeszcze przez rok czas pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin i 35 godzin tygodniowo.  więcej...
Rezygnacja z funduszu socjalnego - 2011-01-27
Do końca stycznia 2011 pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób i nie chcą już wypłacać świadczeń z funduszu socjalnego, muszą powiedzieć o tym pracownikom.  więcej...
Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione z VAT - 2011-01-27
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że od 1 stycznia 2011 r. szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione od podatku od towarów i usług. Jest to zgodne z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym...  więcej...
Większa elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących - 2011-01-14
Większą elastyczność przy zapisywaniu stawek podatkowych w kasach rejestrujących przewiduje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. i weszło w życie 1 stycznia 2011 r. w związku z podwyżką stawek podatku od towarów i usług.  więcej...
Wyniki kontroli inspektorów PIP są nie do zaskarżenia - 2011-01-09
Pracodawcy RP twierdzą, że brak sądowego nadzoru nad czynnościami kontrolnymi inspektorów PIP to bardzo poważne naruszenie konstytucyjnej zasady państwa prawa.  więcej...
Małopolska: Pożyczki dla firm poszkodowanych w powodzi – tylko do 13 lutego 2011 r. - 2011-01-03
Ważna informacja dla małopolskich przedsiębiorców!

Tylko do 13 lutego 2011 r. małopolscy przedsiębiorcy mogą składać w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wnioski o udzielenie pożyczek na usuwanie szkód  powstałych w wyniku powodzi w 2010 roku.
 więcej...
Konkursy dla branży budowlanej! - 2010-09-15
Chcesz wygrać bony na zakupy w sklepie internetowym z narzędziami dla profesjonalistów? Weź udział w naszych konkursach dla branży budowlanej.  więcej...
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada kary - 2010-08-10
Przedsiębiorcy kontrolowani przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy nie chcą współpracować z urzędem mogą zapłacić nawet 50 milionów euro kary.  więcej...
Pieniądze dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi - 2010-08-10
Sejm zadecydował, że przedsiębiorcy, których firmy zostały zniszczone przez tegoroczną powódź będą mogli dostać do 50 tys. zł pożyczki na ich odbudowę.  więcej...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter