Agresja i przemoc u młodzieży w szkole Agresja i przemoc u młodzieży w szkole »
Fachowy i praktyczny poradnik na temat, jak zapobiegać i zwalczać agresję i przemoc u młodzieży w szkole. Publikacja to opisy przypadków z praktyki szkolnej i ich rozwiązania oraz praktyczne narzędzia.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny dla umów założycielskich spółek. Omówiono wszystkie typy spółek przewidziane k.s.h. Dodatkowo opisano umowę założycielską spółki cichej.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy »
Publikacja elektroniczna zawierająca szczegółowe omówienie umów kształtujących relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej »
Publikacja elektroniczna zawierająca komentarz prawny dla umów związanych zarówno z prawem autorskim jak i prawem patentowym, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 3- letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 3- letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 4- letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 4- letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 5- letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 5- letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 6- letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu - Dzieci 6- letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie (CD) Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie (CD) »
Skuteczne narzędzia do badania postępu w rozwoju dzieci na poziomie przedszkolnym! Arkusze obserwacyjne rozwoju dziecka w przedszkolu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Asystentura w pomocy społecznej Asystentura w pomocy społecznej »
Wygodny poradnik o asystenturze jako nowej strategii w pracy socjalnej. Omówienie kontekstu prawnego, opis metod pracy, prezentacja licznych przykłady oraz pomocne narzędzia pozwolą zorganizować pracę asystentowi w każdym ośrodku pomocy społecznej!
Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości »
Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną audytem energetycznym nazywa się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
BHP w sektorze gazowym BHP w sektorze gazowym »
Fachowa publikacja dotycząca przepisów BHP w branży gazowniczej, użyteczna będzie zarówno w pracy służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy.
Choroby zawodowe Choroby zawodowe »
Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji
Dokumentacja dla medycyny pracy Dokumentacja dla medycyny pracy »
Publikacja powstała z myślą o lekarzach medycy pracy. Stanowi ona zbiór gotowych do wykorzystania, najczęściej stosowanych w medycynie pracy, wzorów orzeczeń lekarskich. Treść i forma części z nich jest narzucona przez przepisy prawa i nie może być modyfikowana, inne mają określoną prawnie jedynie treść merytoryczną, a ich forma może być dowolna.
Dokumentacja dla związków zawodowych Dokumentacja dla związków zawodowych »
Publikacja elektroniczna zawierająca kilkaset wzorów dokumentów pomocnych zarówno w zarządzaniu związkiem zawodowym, jak i codziennej pracy na rzecz pracowników. Dokumenty zawarte w publikacji ułatwiają także prawidłowe kontakty związku zawodowego z pracodawcą.
Dokumentacja robót  budowlanych Dokumentacja robót budowlanych »
Publikacja zawiera pakiet trzech dokumentów, które są niezbędne przy tworzeniu dokumentacji robót budowlanych. Dzięki niej otrzymają Państwo podstawowe informacje na temat każdego z formularzy, przykłady poprawnego uzupełnienia oraz gotowe druki do wypełnienia.
Dokumentacja robót drogowo-mostowych Dokumentacja robót drogowo-mostowych »
Zbiór praktycznych dokumentów, opracowanych przez Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o., przydatnych zarówno dla projektantów dróg i mostów, jak i zarządzających drogami publicznymi.
Dokumentacja rozwoju dziecka Dokumentacja rozwoju dziecka »
Prosty w użyciu program komputerowy zawierający zestaw arkuszy obserwacyjnych pozwalających dokonać profesjonalnej i obiektywnej charakterystyki rozwoju dziecka oraz umożliwiający wydrukowanie wyników dla nauczycieli i rodziców.
Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych »
Jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów dokumentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Publikacja zawiera ponad 30 wzorów wniosków, umów, zgłoszeń i oświadczeń, które w zależności od potrzeb można edytować i drukować.
Dokumentacja w bibliotece Dokumentacja w bibliotece »
Publikacja elektroniczna zawiera wzory dokumentów niezbędnych w codziennej pracy każdej biblioteki. Ponad 300 wzorów dokumentów stanowi praktyczną pomoc zarówno dla pracowników administracyjnych biblioteki, jak i bibliotekarzy.
Dokumentacja w przedszkolu Dokumentacja w przedszkolu »
Prosty w obsłudze program komputerowy zawierający zbiór wszystkich dokumentów potrzebnych do prowadzenia placówki oświatowej wraz z komentarzami, odnośnikami do przepisów i instrukcjami.
Dokumentacja windykacyjna Dokumentacja windykacyjna »
Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych.
Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole »
Program na płycie CD jest skierowany przede wszystkim do dyrektorów, pedagogów i doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stanowi takżedoskonałą pomoc dydaktyczną dla uczniów i ich rodziców.
Drogi i mosty on-line Drogi i mosty on-line »
Internetowe kompendium wiedzy to profesjonalne narzędzie dla biur projektowych, wykonawców robót drogowych i mostowych oraz zarządców dróg publicznych. Podaje fachowe porady prawne, informacje o najnowszych technologiach oraz istotne wiadomości o finansowaniu dróg z udziałem środków unijnych. To także doskonała pomoc przy przygotowywaniu zamówień publicznych na roboty drogowe.
Dziecko w systemie pomocy społecznej Dziecko w systemie pomocy społecznej »
Aktualne przepisy prawne, dotyczące praw dziecka oraz funkcjonowania i organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, opatrzone fachowym komentarzem, a także praktyczne wskazówki ułatwią pracę pracowników działających na tym polu!
Energia geotermalna w Polsce Energia geotermalna w Polsce »
Tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Publikacja przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych.
Eurokody konstrukcyjne Eurokody konstrukcyjne »
Praktyczny program na płycie CD, który pomoże przyswoić wiedzę na temat projektowania obiektów i konstrukcji budowlanych według Norm Europejskich. Zawiera omówienie Eurokodu 0 i Eurokodu 2.
Ewidencja odpadów Ewidencja odpadów »
Program służy do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Umożliwia użytkownikowi stworzenie własnej bazy danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji.
Podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty przyjmujące odpady mają od 1 stycznia 2015 roku obowiązek wystawiania dokumentów ewidencyjnych zgodnych z nowy rozporządzeniem Ministra Środowiska
Excel w firmie on-line Excel w firmie on-line »
Polecamy miesięczny serwis doradczy, który omawia ciekawe zastosowania Excela w praktyce. Serwis w sposób zwięzły prezentuje rozwiązania, które oferuje Excel, przydatne w codziennej praktyce biznesowej. „Excel w firmie” polecamy specjalistom z działów: budżetowania i finansów, marketingu, sprzedaży, personalnych i logistycznych.
Finanse w przedszkolu Finanse w przedszkolu »
Poradnik ten to zbiór wzorów najważniejszych dokumentów dotyczących finansów w przedszkolu, które musi przygotować każdy dyrektor.
Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu »
Budżet projektu jest jednym z ważniejszych zadań przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej. Dobrze zaplanowany zwiększa szansę na otrzymanie środku z EFS. Dlatego już dziś warto zapoznać się z wytycznymi, które pozwolą aby wydatki ujęte w budżecie zostały uznane zawsze za kwalifikowalne.
Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków »
Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest ściśle z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych.
Gospodarka wodno-ściekowa on-line Gospodarka wodno-ściekowa on-line »
To poradnik, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami!
Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line »
Laboratorium to specyficzne środowisko pracy. Stały kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, narażenie na działanie substancji chemicznych, ale także konieczność dostosowania do norm unijnych czy odpowiedzialność za poprawne wyniki badań, wymaga od pracowników laboratorium ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy zarówno prawnej jak i praktycznej. Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących laboratoriów, nowych rozwiązań i procedur, gotowych do wykorzystania w twojej firmie.
Higiena w placówkach opieki medycznej Higiena w placówkach opieki medycznej »
Pierwsza kompleksowa i praktyczna publikacja o higienie w medycynie przeznaczona dla pielęgniarek epidemiologicznych, higienistek, inspektorów ds. higieny, dyrektorów szpitali oraz właścicieli prywatnych gabinetów.
Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych »
Indeks pojęć istotnych to podręczny przewodnik po coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych konstrukcjach, które spotykamy w zamówieniach publicznych. Publikacja stanowi zbiór najbardziej problemowych pojęć wraz z ich praktycznym omówieniem.
Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych »
„Instrukcja BHP” to praktyczny zestaw dwóch laminowanych tablic formatu A3, składanych do formatu A4, przystosowanych do powieszenia. Zawiera instrukcje BHP dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników przy pracach betonowych i żelbetowych.
Instrukcje BHP – prace wod.-kan. Instrukcje BHP – prace wod.-kan. »
Fachowa publikacja dotycząca przepisów BHP obowiązujących w branży wodno-kanalizacyjnej. Zestawione instrukcje będą przydatne zarówno w pracy służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy.
Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej »
Liczba polskich wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej ciągle jest zbyt niska, zwłaszcza na tle wykonawców zagranicznych realizujących zamówienia w Polsce. W publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej.
Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego »
Publikacja zawiera instrukcję wypełnienia książki obiektu budowlanego. Pomoże uniknąć najczęściej popełnianych błędów i rozwieje wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.
Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły »
Na czym tak naprawdę polegał fenomen Karola Wojtyły? Dlaczego watykański reporter, sceptycznie nastawiony do kościoła i papieża, nagle przestaje traktować Jana Pawła II jako swój zawód i traci obiektywny dziennikarski dystans do niego? Posłuchaj ciekawej historii. Fenomen Karola Wojtyły na płycie audio.
Kadry i płace – Ubezpieczenia społeczne Kadry i płace – Ubezpieczenia społeczne »
Poradnik ten stanowi kompendium wiedzy na temat ubezpieczeniach społecznych. Na jednej płycie CD zostały umieszczone zarówno podstawowe informacje o ubezpieczeniach społecznych (rentowe, emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, itp.) jak również bardziej szczegółowe jak np. obliczanie, rozlicznie, zgłaszanie składek oraz kontrola płatników składek przeprowadzana przez ZUS.
Kadry i płace - BHP oraz kontrole i nadzór nad warunkami pracy Kadry i płace - BHP oraz kontrole i nadzór nad warunkami pracy »
W poradniku tym zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat kontroli oraz nadzoru nad warunkami pracy. Ponadto publikacja zwiera także w praktyczny sposób przedstawione zagadnienie związane z wypadki przy pracy oraz chorobami zawodowymi
Kadry i płace - Czas pracy Kadry i płace - Czas pracy »
Poradnik na płycie CD stanowi źródło praktycznych informacji na temat zagadnień związanych z czasem pracy, jego kontrolą oraz rozliczaniem. Z publikacji dowiesz się wszystkiego na temat ewidencji czasu pracy.
Kadry i płace - Dokumentacja pracownicza Kadry i płace - Dokumentacja pracownicza »
Poradnik ten stanowi źródło praktycznych wzorów oraz pism z zakresu dokumentacji pracowniczej, które można w dowolny sposób edytować i drukować.
Kadry i płace - HR Kadry i płace - HR »
Poradnik na płycie CD w kompleksowy sposób omawia zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W poradniku zostały zawarte praktyczne wskazówki m.in. na temat skutecznego zarządzania personelem, planowania zatrudnienia oraz sposobów oceniania pracowników.
Kadry i płace - Pracownik w firmie od zatrudnienia po ustanie stosunku pracy Kadry i płace - Pracownik w firmie od zatrudnienia po ustanie stosunku pracy »
Poradnik na płycie CD w kompleksowy sposób omawia zagadnienia związane z zatrudnieniem pracownika, obowiązkami zarówno pracowników jak i pracodawców trackie trwania umowy o pracę oraz procedur związanych ze zmianą umowy oraz jej rozwiązaniem.
Kadry i płace - Urlopy Kadry i płace - Urlopy »
Poradnik ten w praktyczny sposób przedstawia zasady, na jakich udzielane są urlopy. Ponadto w publikacji zostały zawarte gotowe do wykorzystania wzory wniosków o udzielanie urlopów z różnych przyczyn.
Kadry i płace - Wynagrodzenia i podatki Kadry i płace - Wynagrodzenia i podatki »
Poradnik zawiera praktyczne i kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z wynagrodzeniami i podatkami. Zostały w nim zawarte m.in. informacje na temat premii, nagród, form wynagrodzenia za pracę oraz terminów ich wypłat.
KAIZEN – dążenie do doskonałości KAIZEN – dążenie do doskonałości »
Publikacja omawia, na czym polega metoda KAIZEN oraz zawiera wskazówki, jak ją można wdrożyć we własnej organizacji na przykładach różnych firm.
KAIZEN - dążenie do doskonałości *pdf / on-line KAIZEN - dążenie do doskonałości *pdf / on-line »
Publikacja omawia, na czym polega metoda KAIZEN oraz zawiera wskazówki, jak ją można wdrożyć we własnej organizacji na przykładach różnych firm.
Karty przekazania odpadu Karty przekazania odpadu »
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe formularze do prowadzenia ewidencji odpadów. Bloczek druków samokopiujących zawiera nowe karty przekazania odpadu, które są najpowszechniej stosowanym dokumentem w ewidencji odpadów.
Katalog doboru zaworów Katalog doboru zaworów »
Publikacja to tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim rynku zaworów, wraz z ich wymaganiami technicznymi. Pomoże w łatwy sposób dobrać właściwy zawór do każdej instalacji WOD.-KAN.
Katalog materiałów budowlanych Katalog materiałów budowlanych »
Praktyczny zbiór opisów technicznych i kontaktów z producentami lub dystrybutorami ponad 450 materiałów budowlanych na płycie CD. Publikacja przydatna dla projektantów, inżynierów, kosztorysantów oraz inwestorów i wykonawców.
Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach »
Publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych z niej wynikających.
Koncepcja pracy i rozwoju szkoły Koncepcja pracy i rozwoju szkoły »
Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów strategicznych dla placówek oświatowych. Stanowi źródło wiedzy na temat programowania pracy, diagnozowania potrzeb, zasad planowania, a także pomaga doskonale przygotować się do ewaluacji zewnętrznej w zakresie wymagania 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej »
Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej.
Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wymagane jest rejestrowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnionego do tego inspektora BHP. Wynika to z rozporządzeń BHP oraz Kodeksu pracy!
Książka obiektu budowlanego Książka obiektu budowlanego »
Książka obiektu budowlanego sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134)
Książka pracy maszyny / urządzenia Książka pracy maszyny / urządzenia »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy zalecane jest prowadzenieewidencji przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla maszyny/urządzenia.Polecamy gotowe narzędzie umożliwiające rejestrację kontroli stanu technicznego maszyny/urządzenia.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Elektroterapia Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Elektroterapia »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Masaż Klasyczny Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Masaż Klasyczny »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Cyriax Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Cyriax »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Kaltenborn-Evjenth Kurs doskonalenia zawodowego w rehabilitacji - Metoda Kaltenborn-Evjenth »
Seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod.
Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych »
Publikacja ta ma na celu przybliżenie tematyki kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Zostały w niej zamieszczone informacje na temat zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także przepisy wykonawcze określające zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Na końcu została omówiona ustawa o pracownikach samorządowych.
Leksykon materiałoznawstwa na CD Leksykon materiałoznawstwa na CD »
Kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.
Leksykon zapisów księgowych od A do Z Leksykon zapisów księgowych od A do Z »
Program dla głównych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników biur księgowych i rachunkowych, zawiera około 300 operacji gospodarczych z zapisami księgowymi na kontach księgi głównej oraz ewidencję szczegółową z dokładnym opisem wszystkich księgowań, z aspektami prawa bilansowego i podatkowego, każdej operacji gospodarczej w firmie
Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych »
Prosty w obsłudze program komputerowy zawierający praktyczne wskazówki ekspertów oraz gotowe materiały przeznaczone do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów »
Publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów. Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może być dowolnie powielana i rozdawana pacjentom w zależności od potrzeb.
Metody aktywizujące proces uczenia się Metody aktywizujące proces uczenia się »
Szczegółowe omówienie metod aktywnych stosowanych w nauczaniu podane w formie wygodnego dokumentu elektronicznego. Materiał uzupełniono gotowymi ćwiczeniami przeznaczonymi do samodzielnej pracy i do wykorzystania na lekcjach.
Metody pracy z dzieckiem i rodziną Metody pracy z dzieckiem i rodziną »
W poradniku zostały przedstawione metody pracy z rodziną przeżywającą różnego rodzaju problemy. Każda z metod została opisana w taki sposób aby Czytelnik mógł bez większych przeszkód ją zastosować w codziennej pracy.
Modernizacja dróg kolejowych Modernizacja dróg kolejowych »
Modernizacja dróg kolejowych to roboty mające na celu przystoŹsowanie budowli kolejowej do wyższych od doŹtychczasowych parametrów techniczno-eksploataŹcyjnych. W publikacji opisano warunki techniczne dla linii kolejowych.
Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów »
Przystępna w formie publikacja, która odpowiada na wiele istotnych pytań dotyczących zaangażowania uczniów w proces uczenia się, a także wyjaśnia jak, wzmocnić w każdym uczniu chęć do nauki.
Nieruchomość w firmie Nieruchomość w firmie »
Serwis informacyjno-doradczy dostępny tylko w prenumeracie skierowany do przedsiębiorców posiadających w swoich aktywach nieruchomości.
Nieruchomość w firmie on-line Nieruchomość w firmie on-line »
Serwis informacyjno-doradczy w formacie pdf dostępny tylko w prenumeracie skierowany do przedsiębiorców posiadających w swoich aktywach nieruchomości.
Nieruchomość w firmie on-line Nieruchomość w firmie on-line »
Serwis informacyjno-doradczy w formacie pdf dostępny tylko w prenumeracie skierowany do przedsiębiorców posiadających w swoich aktywach nieruchomości.
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej gimnazjum Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej gimnazjum »
Niezbędne informacje dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja przygotowana została w oparciu o najnowsze rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu »
Niezbędne informacje dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja przygotowana została w oparciu o najnowsze rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej »
Niezbędne informacje dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja przygotowana została w oparciu o najnowsze rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej »
Niezbędne informacje dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja przygotowana została w oparciu o najnowsze rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH »
Publikacja przedstawia pokrótce na czym polega empowerment oraz omawia dokładnie jedną z metod – program TEACCH.
Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych »
Publikacja to wykaz najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw wod.-kan. Pomoże uniknąć błędów w procesie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Ocena pracownika i firmy Ocena pracownika i firmy »
Poradnik zawiera wyczerpujący zbiór gotowych formularzy niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej oceny nie tylko pracowników, ale i samej firmy.
Ocena stanu technicznego budynku Ocena stanu technicznego budynku »
Publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. Opisane zostały metody szacowania wartości nieruchomości oraz przedstawiono rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku.
Ocena stanu technicznego obiektów mostowych Ocena stanu technicznego obiektów mostowych »
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem przeglądów obiektów mostowych. Podano wymagania, klasyfikacje i warunki BHP kontroli obiektów mostowych.
Odpady komunalne Odpady komunalne »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Odpady komunalne on-line Odpady komunalne on-line »
Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów.
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym »
Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy. Jej celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym. Dzięki zawartym w niej komentarzom do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności i ...
Organizacja zajęć pozalekcyjnych na CD Organizacja zajęć pozalekcyjnych na CD »
Program komputerowy „Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Porady i wskazówki, materiały pomocnicze oraz scenariusze" przeznaczony jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów. Program zawiera kompletny zestaw przydatnych dla dyrektora szkoły i nauczyciela materiałów merytorycznych oraz dokumentów potrzebnych do realizowania obowiązkowych godzin pozalekcyjnych.
Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym »
Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne.
Plan BIOZ - wersja online Plan BIOZ - wersja online »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Plan BIOZ na CD Plan BIOZ na CD »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych »
Publikacja elektroniczna, kompendium wiedzy dla nauczycieli i wychowawców na temat pisania scenariuszy lekcji i przygotowywania pomocy dydaktycznych. Zawiera liczne przykłady i gotowe szablony.
Plany zarządzania nieruchomością Plany zarządzania nieruchomością »
Prezentujemy program na CD pomagający opracować własne plany zarządzania nieruchomościami o różnym charakterze własności. Program stanowi niezbędną pomoc dla administratorów nieruchomości oraz kandydatów na zarządców nieruchomości, którzy pragną nabyć uprawnienia do wykonywania zawodu.
Pomoc społeczna w praktyce Pomoc społeczna w praktyce »
Aktualne informacje i fachowe porady z zakresu pomocy społecznej! Komentarze i wskazówki, wzory oraz przykłady zastosowania ułatwiające codzienną pracę pracowników socjalnych i osób działających na polu pomocy społecznej!
Poradnik gospodarowania odpadami on-line Poradnik gospodarowania odpadami on-line »
Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz pomoże przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji.

Publikacja została stworzona przez zespół ekspertów branżowych. Wszyscy autorzy to specjaliści z dziedziny gospodarki odpadami. Nadzór merytoryczny nad publikacją sprawuje dr inż. Piotr Manczarski.

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń on-line Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń on-line »
Publikacja adresowana jest do inżynierów konstruktorów, projektantów i mechaników oraz do wszystkich zajmujących się produkcją, konstruowaniem, eksploatacją oraz naprawą maszyn i urządzeń. Poradnik szeroko i kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu projektowania, konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Został opracowany przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny maszynoznawstwa.
Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przykładach Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przykładach »
Publikacja stworzona z myślą o potrzebach pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci, zawiera najczęściej używane wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przedstawione w formie praktycznych przykładów.
Praca socjalna w  środowisku lokalnym Praca socjalna w środowisku lokalnym »
Praktyczne opracowanie na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej przeznaczone m.in. dla pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji, które działają na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych!
Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem zdolnym »
Każdy uczeń zdolny potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela. Niestety, o tej zasadzie często zapomina się w polskiej szkole, a więcej uwagi poświęca się uczniom najsłabszym. Ten poradnik pozwoli udoskonalić warsztat nauczyciela, dostarczy licznych wskazówek oraz porad, jak skutecznie pracować z talentami i klasowymi geniuszami.
Pracownik socjalny Pracownik socjalny »
Serwis informacyjno-doradczy dostępny tylko w prenumeracie skierowany do pracowników socjalnych oraz wszystkich tych, którzy działają na polu pomocy społecznej!
Pracownik socjalny on-line Pracownik socjalny on-line »
Serwis informacyjno-doradczy on-line dostępny tylko w prenumeracie skierowany do pracowników socjalnych oraz wszystkich tych, którzy działają na polu pomocy społecznej!
Praktyczne informacje dla opiekuna stażu Praktyczne informacje dla opiekuna stażu »
Zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla nauczycieli opiekunów stażu i dyrektorów szkół uzupełniony o gotowe formularze. Pomaga określić predyspozycje opiekunów a także ukazuje specyfikę pracy z poszczególnymi grupami nauczycieli.
Praktyczne porady zdrowotne za SMS »
Co polecają specjaliści z zakresu zdrowia i medycyny, jakich udzielają wskazówek i porad?Osoby poszukujące informacji mogą od ręki zapoznać się z fachowymi opiniami.Wystarczy wysłać SMS pod wskazany przy artykule numer, a w ciągu kilku minut uzyskają Państwo dostęp do interesujących informacji na naszej stronie internetowej.
Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line »
Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady.
Prawo w działalności związkowej on-line Prawo w działalności związkowej on-line »
Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.
Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami.

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną »
Publikacja przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Ponadto poradnik zawiera przykładowe wzory wniosków wraz z odpowiednim komentarzem.
Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową »
Publikacja ta przedstawia czym jest przemoc domowa, jakie może mieć formy, a przede wszystkim jak wygląda kwestia wsparcia dla ofiar od strony prawnej oraz instytucjonalnej.
Procedury zamówień publicznych Procedury zamówień publicznych »
Publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne. Przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność zamawiającego i wykonawcy. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę.
Projekt edukacyjny w gimnazjum Projekt edukacyjny w gimnazjum »
Prosty w obsłudze program komputerowy ułatwiający pracę związaną z tworzeniem projektów edukacyjnych z uczniami w gimnazjum. Zawiera przykładowe narzędzia pracy m.in. ankiety, przykładowe ćwiczenia i scenariusze zajęć.
Przepisy techniczno-budowlane on-line Przepisy techniczno-budowlane on-line »
Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej.
Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym »
Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące tłumu, jego zachowania w wyjątkowych sytuacjach oraz powstawania i przeciwdziałania panice zbiorowej. Przedstawia jak sobie radzić z tłumem przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. To doskonała lektura dla służb medycznych zajmujących się m.in. zabezpieczaniem imprez zorganizowanych, jak koncerty czy mecze piłki nożnej.
Raport Dyrektora Szkoły Raport Dyrektora Szkoły »
Najważniejsze i aktualne informacje z zakresu oświaty. Miesięczny serwis informacyjny dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół!
Raport Dyrektora Szkoły on-line Raport Dyrektora Szkoły on-line »
Najważniejsze i aktualne informacje z zakresu oświaty. Miesięczny serwis informacyjny dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół!
Remonty i modernizacje budynków on-line Remonty i modernizacje budynków on-line »
Zagadnienia omówione w poradniku dotyczą zasady prawidłowej eksploatacji i bieżącej konserwacji oraz przyczyn powstawania uszkodzeń w budynkach. Obszernie opracowane zostały również sposoby prowadzenia robót remontowych konstrukcji, elementów wykończeniowych i instalacji wewnętrznych.
Rozliczenie dostarczanych do budynku mediów Rozliczenie dostarczanych do budynku mediów »
Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielników, a także według kryterium powierzchniowego.
Scenariusze zajęć w przedszkolu Scenariusze zajęć w przedszkolu »
Poradnik, który systematyzuje wiedzę na temat tworzenia scenariuszy. Odnosi się do obowiązującej podstawy programowej i posiada ciekawe przykłady konspektów. Dodatkowo przedstawia pomysł na zupełnie inny, nowatorski scenariusz, który nie jest ściśle zaplanowanym dokumentem, lecz zbiorem elastycznie realizowanych propozycji w zależności od okoliczności i możliwości przedszkolaków.
Sieci, instalacje i urządzenia elektroeneregtyczne o napięciu powyżej 1 kV on-line Sieci, instalacje i urządzenia elektroeneregtyczne o napięciu powyżej 1 kV on-line »
Nasz serwis to doskonałe narzędzie dla osób zawodowo zajmujących się instalacjami elektroenergetycznymi, które chcą mieć dostęp do przystępnych interpretacji przepisów, fachowych porad technicznych, przykładowych obliczeń i dokumentacji. Jest obszerną bazą wiedzy o najwyższej jakości merytorycznej, dzięki gronu autorskiemu, składającemu się z ekspertów z Instytutu Techniki Budowlanej, Stowarzyszenia Elektryki Polskiej, a także uczelni technicznych.
Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła »
Wygodny w użyciu poradnik, który pozwoli skutecznie poprawić jakość pracy z uczniami. Zawiera liczne porady z zakresu indywidualizacji nauczania, organizacji lekcji oraz skutecznej komunikacji. Całość wzbogacona została przykładowymi scenariuszami zajęć i przykładami ćwiczeń.
Składowanie odpadów na składowiskach Składowanie odpadów na składowiskach »
Publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający składowiskiem. Prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego funkcjonowania.
Sprawozdawczość finansowa Sprawozdawczość finansowa »
Program komputerowy dla działów księgowych oraz dyrektorów firm i stowarzyszeń. Aplikacja umożliwia stworzenie pełnego sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową ręcznie lub na podstawie wartości planu kont. Zintegrowany „System informacji prawnej” daje możliwość przeglądania i przeszukiwania bazy wiedzy związanej ze sprawozdawczością finansową.
Sprawozdawczość finansowa - wersja sieciowa Sprawozdawczość finansowa - wersja sieciowa »
Wielostanowiskowy program komputerowy dla działów księgowych oraz dyrektorów firm i stowarzyszeń. Aplikacja umożliwia stworzenie pełnego sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową ręcznie lub na podstawie wartości planu kont. Zintegrowany „System informacji prawnej” daje możliwość przeglądania i przeszukiwania bazy wiedzy związanej ze sprawozdawczością finansową.
Tablice Pierwsza Pomoc Tablice Pierwsza Pomoc »
W każdej chwili może zdarzyć się sytuacja, wktórej ktoś ulegnie wypadkowi ipotrzebna będzie pomoc. Wtedy trzeba wiedzieć jak zareagować.
Transport drogowy Transport drogowy »
Serwis informacyjno - doradczy dla przewoźników, specjalistów ds. transportu. Zawiera komentarze i wyjaśnienia do unijnych i krajowych przepisów dotyczących przewozów drogowych w transporcie rzeczy oraz osób.
Transport drogowy on-line Transport drogowy on-line »
Serwis informacyjno - doradczy dla przewoźników, specjalistów ds. transportu. Zawiera komentarze i wyjaśnienia do unijnych i krajowych przepisów dotyczących przewozów drogowych w transporcie rzeczy oraz osób.
Transport drogowy on-line Transport drogowy on-line »
Serwis informacyjno - doradczy dla przewoźników, specjalistów ds. transportu. Zawiera komentarze i wyjaśnienia do unijnych i krajowych przepisów dotyczących przewozów drogowych w transporcie rzeczy oraz osób.
Uczeń z dysleksją rozwojową Uczeń z dysleksją rozwojową »
Prosty w obsłudze program komputerowy ułatwiający pracę z dziećmi zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Zawiera gotowe i profesjonalne narzędzia takie jak ankiety, przykładowe ćwiczenia i scenariusze zajęć.
Umowa dostawy Umowa dostawy »
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów dostawy na gruncie prawa cywilnego. Dodatkowo publikacja zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF umożliwiającego edycję.
Umowa dożywocia Umowa dożywocia »
Umowa dożywocia z uwagi na swój szczególny charakter, coraz częściej jest zawierana w obrocie nieruchomościami. Z publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na gruncie kodeksu cywilnego.
Umowa licencyjna w prawie autorskim Umowa licencyjna w prawie autorskim »
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF.
Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności »
W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie informacje, które często posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi.
Umowa założycielska spółki cywilnej Umowa założycielska spółki cywilnej »
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej. Odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzory niezbędnych dokumentów w formie plików RTF.
Upadki jako wielki zespół geriatryczny Upadki jako wielki zespół geriatryczny »
Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące upadków osób starszych. Zawiera najważniejsze informacje omawiające upadki jako wielki zespół geriatryczny. Przedstawia przyczyny zwiększonego ryzyka upadkami, zasady usprawniania w przypadku upadków czy rolę pielęgniarki w opiece nas pacjentem z tendencją do upadków.
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków »
Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków.
Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD »
Niezbędne narzędzie, dzięki któremu można właściwie zorganizować system eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń oraz zoptymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych w małym i średnim zakładzie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów »
Poradnik kompleksowo przedstawia zagadnienia warunków technicznych wykonania i odbioru dróg i mostów. Jest to niezbędna publikacja dla zarządów dróg, firm wykonawczych oraz inspektorów nadzoru; która w szczegółowy sposób uwzględnia uregulowania najnowszych przepisów prawnych, Polskich Norm oraz technologii obecnych na rynku polskim.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line »
POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRZY PROCESIE INWESTYCYJNYM? Oferujemy doskonałe źródło wiedzy z zakresu wykonania i odbioru robót budowlanych. Jest to nowoczesna platforma budowlana opracowana przez fachowców. Autorami są pracownicy wyższych uczelni technicznych, a także różnych instytucji badawczych, opiniodawczych i nadzorujących procesy inwestycyjne, realizacje i odbiory obiektów budowlanych oraz opracowujących ekspertyzy i opinie.
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe »
Publikacja poświęcona jest takim zagadnieniom jak: doprowadzenie paliwa gazowego w budynku, instalacja kurka głównego na zewnątrz budynku, lokalizacja przewodów gazowych, instalacja gazomierzy, a także zapewnienie bezpieczeństwa budynków wyposażonych w instalacje gazowe.
Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru »
Poradnik dla projektantów, inżynierów i wykonawców instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zawiera zbiór przepisów dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, omówienie norm i zakres ich stosowania. Opisuje również szczegółowo zakres pomiarów kontrolnych, metody wykonania oraz odbiory.
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line »
Publikacja zawiera całościowe ujęcie aspektów prawnych, technicznych i technologicznych związanych z instalacjami zapewniającymi komfort osobom przebywającym w pomieszczeniu. Możliwość odnalezienia w jednym miejscu wszystkich istotnych i aktualnych zagadnień z wymienionych trzech branż jest więc szczególnie ważna.
Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach »
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów w budynkach. Autorzy zajęli się takimi zagadnieniami, jak prawidłowe diagnozowanie zanieczyszczeń oraz metody zwalczania i zapobiegania ich powstawaniu.
Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD »
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów w budynkach. Autorzy zajęli się takimi zagadnieniami, jak prawidłowe diagnozowanie zanieczyszczeń oraz metody zwalczania i zapobiegania ich powstawaniu.
Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych »
Zestaw kompletnych umów i protokołów wraz z uzupełnionymi przykładami z branży remontowo – budowlanej na płycie CD. Produkt ten znacznie przyspieszy i usprawni pracę spółdzielni, zarządców, inżynierów i wszystkich osób mających styczność z robotami budowlanymi.
Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii »
Poradnika zawiera gotowe programy edukacji zdrowotnej, które mogą być zastosowane w opiece nad dzieckiem zdrowym, z wybranymi chorobami przewlekłymi i wybranymi chorobami ostrymi. Publikacja stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą.
Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych »
W publikacji omówiono wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Stanowi pomoc dydaktyczną dla osób pracujących w laboratorium drogowym, jak i osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. »
Publikacja zawiera zbiór edytowalnych wzorów dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie i przydaje się podczas każdej nowej inwestycji.
Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym »
Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania.
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej na CD Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej na CD »
Publikacja stworzona dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, stanowiąca pomoc w pracy z dziećmi mającymi problemy emocjonalne, (ADHD- syndrom nadpobudliwości psycho-ruchowej) problemy w nauce pisania i czytania.
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych »
Publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się gospodarką odpadami. Przedstawia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line »
Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji przepisów zamówieniowych. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać realizację procedur przetargowych.

Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami »
Publikacja przedstawia problemy, jakie mogą pojawić się w procedurze zamówień, dotyczących gospodarki odpadami. W prosty sposób prezentuje rekomendowane rozwiązania w tym zakresie.
Zarządzanie poprzez cele Zarządzanie poprzez cele »
Profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla!
Zarządzanie projektem budowlanym Zarządzanie projektem budowlanym »
Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób. Nieprawidłowe prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Aby nie popełnić błędów w zarządzaniu polecamy naszą publikację.
Zarządzanie w pielęgniarstwie Zarządzanie w pielęgniarstwie »
Publikacja „Zarządzanie w pielęgniarstwie” powstała z myślą o pielęgniarkach przełożonych, naczelnych i oddziałowych. Celem publikacji jest przybliżenie i przedstawienie właściwego zarządzania personelem pielęgniarskim. Dobra praca całego zespołu to wysoka jakość świadczonych usług medycznych, a co za tym idzie zadowolenie pacjentów.
Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowywaniu Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowywaniu »
Rzetelne kompendium wiedzy dla dyrektorów i nauczycieli na temat zasad skutecznego komunikowania się oraz metod komunikacji w wychowaniu i nauczaniu, uzupełnione o gotowe ćwiczenia, ilustracje i praktyczne wskazówki.
Zbiór dokumentów dla pielęgniarek Zbiór dokumentów dla pielęgniarek »
Publikacja powstała z myślą o pielęgniarkach, które prowadzą lub chciałyby rozpocząć prowadzenie prywatnej praktyki. Aby ułatwić im wykonywanie codziennych obowiązków, przygotowaliśmy program stanowiący zbiór gotowych do wykorzystania wzorów pism m. in. z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, procedury zgłaszania zakażeń, ewidencji odpadów oraz wiele innych, które można w dowolny sposób edytować i drukować.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter