Newsletter e-BHP - 2011-07-28 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowa ustawa o działalności leczniczej wprowadza wiele zmian dotyczących także medycznego laboratorium diagnostycznego. Od 1 lipca 2011 stało się ono przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, a badania diagnostyczne prowadzone w laboratorium traktowane są jako działalność gospodarcza regulowana.
Oznacza to, że prowadzenie takiej działalności można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Niemiej, dzięki zmianom wynikającym z ustawy, w laboratorium medycznym mogą być udzielane takie same świadczenia zdrowotne jak w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, na terenie którego znajduje się laboratorium.
Ponadto nowa ustawa poszerza krąg podmiotów podlegających zamówieniom publicznym, jednocześnie umożliwiając występowanie zarówno po stronie przyjmującego zamówienia oraz udzielającego ich, a nie jak w poprzednim stanie prawnym jedynie jako przyjmującego.
Szersze omówienie zmian jakie wnosi nowa ustawa w publikacji „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”.
Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy – nowe uprawnienia dla ratowników morskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z nim ratownicy morscy zyskają takie same uprawnienia jak ratownicy górscy. Będą więc mieli prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do uczestnictwa w akcji ratowniczej i wypoczynku po jej zakończeniu. więcej »

Wyższe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów będą wyższe. Wprowadza je projekt ustawy z 8 lipca 2011 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za „uporczywe zatrudnienie” będzie grozić kara grzywny w wysokości co najmniej 3 tys. zł lub pozbawienia wolności. więcej »

Wzrosną stawki za dojazd własnym samochodem
Stawki za kilometr, czyli tzw. kilometrówka, którą firmy zwracają pracownikom za używanie własnego samochodu, np. w podróży służbowej będzie wyższa. Propozycję podwyższenia stawek zgłosiła PKPP Lewiatan i przekonała do niej partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej. więcej »

Zmiana dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmienione zostały niektóre wartości dopuszczalne stężeń chemicznych określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. więcej »

Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy kierowcy
Polecamy seminarium on-line „Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy kierowcy”. Ucz się, nie odchodząc od biurka, oszczędzając czas i pieniądze. Webinarium skierowane do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników. więcej »


Bezpieczeństwo higieniczne w zakładach opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo higieniczne pacjentów oraz personelu medycznego stanowi obecnie wyznacznik nowoczesnej i efektywnie działającej placówki ochrony zdrowia. Nie da się w naszych czasach trafnie diagnozować, skutecznie leczyć i pomyślnie ratować życia pacjentom, kiedy na szpitalnym oddziale, w przychodni, czy gabinecie lekarskim nie są przestrzegane podstawowe wymogi sanitarne. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Bezpieczeństwo higieniczne w zakładach opieki zdrowotnej”!
więcej »


Plan BIOZ na CD
Obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na budowie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z polskich aktów prawnych, które dostosowują nasze prawodawstwo do porządku prawnego UE. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Plan BIOZ na CD”. Jest to program, który umożliwia samodzielne przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy.
więcej »


Czy wiesz jak postępować, jeśli ktoś straci przytomność i potrzebna jest pomoc? Aby mieć podstawowe informacje na ten temat, polecamy „Tablice Pierwsza Pomoc”, które możesz powiesić na ścianie. więcej »
Warto wiedzieć
Bezpieczne miejce pracy
Od marca do grudnia 2011 r. trwa kolejna społeczna kampania informacyjna "Bezpieczne miejsce pracy". Jej celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Kampania wpisuje się w przyjętą strategię Unii Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. więcej »
Pracodawcy omijają przepisy o czasie pracy
Pracodawcy znaleźli lukę w przepisach o zatrudnieniu. Ich podwładni wykonują obowiązki także w weekendy, ale formalnie dla innej firmy. Informuje o tym "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za 2010 rok. więcej »
Prawo
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej
W dniu 9 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz.U. nr 75, poz. 401). więcej »
Uchylono wymagania dotyczące zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy
Od dnia 2 lipca 2011 r. nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy. więcej »
Praktyka
Bezpieczne prace rolnicze
Główny Inspektor Pracy apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac w czasie żniw i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Nawołuje też o zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie im odpowiedniej opieki z dala od pracujących maszyn. więcej »
  • 2011-08-02 - Najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym, więcej...
  • 2011-08-23 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznej jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
  • 2011-09-15 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca, Warszawa więcej »
  • 2011-09-16 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca - warsztaty, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter