Newsletter e-BHP - 2011-08-24 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Jak wykonywać pomiary urządzeń elektroenergetycznych? Jakie mierniki stosować do różnych rodzajów pomiarów instalacji i urządzeń? Jakie są zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z wymogami przepisów i norm? Jak przeprowadzać badania sieci rozdzielczych instalacji i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem analizatorów sieci?
Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź na seminarium Pomiary eksploatacyjne i powykonawcze urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w świetle wymagań egzaminu kwalifikacyjnego – warsztaty. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy
W dniu 16 września br. w Żarach odbędzie się konferencja: „Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy”. Konferencja jest organizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”, a jej organizatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. więcej »
Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. czasu pracy kierowców
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 15 lipca br. nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym. Kierowca będzie uzupełniał listę danych, zapisywanych automatycznie na tachografach, o czas jazdy. więcej »
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
Sejmowe komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. więcej »
Wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy - nowe rozporządzenie
W dniu 28 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. więcej »
Świadczenia, nawet jeśli upadłość ogłosi sąd w innym kraju
Sejm poparł w dniu 19 sierpnia br. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z nowelizacją pracownicy dostaną świadczenia także wtedy, gdy upadłość ich firmy ogłosi sąd w innym kraju Unii Europejskiej. więcej »
Gospodarka wodno-ściekowa
Na przedsiębiorcę zajmującego się gospodarką wodno-ściekową nałożonych jest wiele obowiązków, a ubieganie się o dotacje często może przysporzyć trudności. Doskonałą pomocą jest poradnik „Gospodarka wodno-ściekowa”. Dzięki niemu będą Państwo wiedzieć o zmianach w prawie. Publikacja pomoże uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz korzystne kredyty i dotacje, prowadzić dokumentację oraz spełniać normy w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków.
więcej »


Skuteczne ratownictwo
Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie jest fachową publikacją skierowana do osób pracujących z promieniowaniem jonizującym. Zawiera praktyczne komentarze do obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Omawia metody ograniczania narażeń na promieniowanie, szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Ważną częścią poradnika jest omówienie Programu Zapewnienia Jakości w radiologii, który pomoże Ci mieć pewność, że Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne i jest miejscem bezpiecznym.
więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i systematycznego doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Higiena w placówkach opieki medycznej”.
więcej »


Zastanawiasz się, jak zapewnić bezpieczeństwo swoich pacjentów oraz personelu? Zapoznaj się z najważniejszymi procedurami na płycie „Bezpieczeństwo higieniczne w zoz”! więcej »
Prawo
Nowe zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
Od dnia 8 sierpnia 2011 r. obowiązuje ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 142, poz. 829. więcej »
Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe - zmiana rozporządzenia
Dnia 13 sierpnia 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. nr 156, poz. 932). więcej »
Warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać metro
Od dnia 13 sierpnia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. nr 144, poz. 859). Zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). więcej »
Praktyka
Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistow od bhp
W ciągu dwóch ostatnich lat popyt na wykształconych i doświadczonych specjalistów ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy zwiększył się o jedną piątą. Tak wynika z analiz międzynarodowej firmy rekrutacyjnej HAYS Poland. więcej »
Warto wiedzieć
Obowiązki informacyjne nowego pracodawcy
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i zatrudniający w firmie pracowników mają obowiązek to zgłosić do właściwego inspektora pracy. Zgłoszenia należy dokonać również w razie przebudowy lub modernizacji zakładu (jego części) lub likwidacji. więcej »
  • 2011-08-29 - Prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty, Warszawa więcej »
  • 2011-09-15 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca, Warszawa więcej »
  • 2011-09-16 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca - warsztaty, Warszawa więcej »
  • 2011-09-26 - Zasady pozytywnej współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi , Warszawa więcej »
  • 2011-09-30 - Prawo w praktyce lekarza medycyny pracy - najistotniejsze problemy orzecznicze, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter