Newsletter e-BHP - 2012-03-28 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Czy wiedzą Państwo, jak wykonywać pomiary urządzeń elektroenergetycznych? Jakie mierniki stosować do różnych rodzajów pomiarów instalacji i urządzeń? Jakie są zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z wymogami przepisów i norm? Jak przeprowadzać badania sieci rozdzielczych instalacji i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem analizatorów sieci?
Zapraszamy do udziału w warsztatach „Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca”. Spotkanie zostanie przeprowadzone w odpowiednio wyposażonej sali. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2012 r.
Opublikowano już wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. (obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej). więcej »
Prawa pracownika z ubezpieczenia społecznego
W ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 25 tys. kontroli legalności zatrudnienia, w trakcie których sprawdzali również dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten nie został dopełniony wobec ponad 3 tys. osób. Poza tym kolejny rok z rzędu wzrosła skala nieterminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie stwierdzono w co czwartym kontrolowanym podmiocie i dotyczyły one prawie 17 tys. osób. Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych było tematem obrad Rady Ochrony Pracy w dniu 28 lutego br. w siedzibie Sejmu. więcej »
Projekt rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
W dniu 8 marca br. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912). Nowe przepisy wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. więcej »
Zatwierdzono nowe wysokości składki wypadkowej
Od dnia 1 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe wysokości stawki procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany przewiduje rozporządzenie z 14 marca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. więcej »
Zmiana zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym
Od 10 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej.  Zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym więcej »
Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie
„Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie” jest fachową publikacją skierowana do osób pracujących z promieniowaniem jonizującym. Zawiera praktyczne komentarze do obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Omawia metody ograniczania narażeń na promieniowanie, szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Ważną częścią poradnika jest omówienie Programu Zapewnienia Jakości w radiologii, który pomoże Ci mieć pewność, że Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne i jest miejscem bezpiecznym. więcej »

Książka pracy maszyny / urządzenia
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji stanu technicznego oraz pracy maszyn i urządzeń. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Książka pracy maszyny/urządzenia”. Zawiera formularze dokumentacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów i konserwacji, wyników kontroli oraz rejestru szkoleń operatora maszyny/urządzenia. więcej »


Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
Jeśli chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają wszystkie normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo, skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. W publikacji znajdziesz m.in. wytyczne doboru materiałów konstrukcyjnych, gotowe do edycji wzory obliczeniowe oraz praktyczne przykłady i rozwiązania konstrukcyjne.
więcej »


„System REACH w praktyce” to najlepszy sposób byś był pewien, że prawidłowo spełniłeś wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia. więcej »
Prawo
W marcu i kwietniu wchodzą w życie
10 kwietnia: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. Dz. U. poz. 308, z dnia 27.03.2012r. więcej »
Praktyka
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej a badania lekarskie i szkolenie bhp
Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. ten obowiązek Przepisy nie rozstrzygają jednak, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany. Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien więc być skierowany na badania lekarskie i szkolenie bhp? więcej »
Warto wiedzieć
Najbardziej atrakcyjni pracodawcy
Polacy wybrali najbardziej atrakcyjnych pracodawców w polskiej edycji rankingu Randstad Award 2012, największego na świecie badania nt. employer branding. Są nimi stacja TVN, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Mercedes-Benz Polska. więcej »
  • 2012-04-16 - Transport drogowy materiałów niebezpiecznych - wiedza ogólna, Warszawa więcej »
  • 2012-04-25 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
  • 2012-04-27 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
  • 2012-05-17 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Warszawa więcej »
  • 2012-05-15 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca, Warszawa więcej »
  • 2012-05-16 - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca - warsztaty, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter