Newsletter e-BHP - 2012-06-27 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !


Każdy podmiot leczniczy, czyli także medyczne laboratorium diagnostyczne, powinien, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych (np. w zakresie nazwy, statutu czy regulaminu organizacyjnego). Zgodnie z ustawą zmiany w rejestrze powinny być wprowadzone w terminie 12 miesięcy od jej wejścia w życie. Wnioski o zmianę wpisu w rejestrze, złożone w tym terminie, są zwolnione z opłat.

„Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium” to poradnik, w którym znajdziecie Państwo m.in. aktualne przepisy, wymogi czy wskazówki dotyczące prowadzenia laboratorium. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Bezpieczna praca rolników
W czasie żniw drastycznie wzrasta liczba wypadków przy pracy rolniczej. Główny Inspektor Pracy, Anna Tomczyk, wystosowała do rolników apel o bezpieczną pracę podczas żniw, prosząc o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności oraz zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki i bezpiecznych miejsc zabaw. więcej »
Nieznana liczba wypadków przy pracy
Polska musi do końca roku ograniczyć o 25 proc. liczbę wypadków pracowników. Takie są wymagania Unii Europejskiej. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" nie wiadomo jednak do jakiej wartości to porównać. więcej »
Nowe wymagania sanitarno-higieniczne dla firm fryzjerskich i kosmetycznych
W uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzeniaMinisterstwa Zdrowiaw sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Jego celem jest ochrona ich klientów przed ewentualnymi zakażeniami chorobami zakaźnymi. więcej »
Pracodawcy nie będą informować PIP i PIS o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności
Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany te stanowią realizację zapowiedzi zawartych w exposé premiera Donalda Tuska. więcej »
Zmiany w Kodeksie pracy
Będą zmiany w Kodeksie pracy. Ministerstwo pracy planuje przenieść część przepisów z rozporządzeń wykonawczych do samego Kodeksu. Chodzi o przepisy dotyczące m.in. wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, świadectwa pracy, zwolnień od pracy, zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych. więcej »

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach
Zapraszamy na seminarium poświęcone najnowszym zmianom dotyczącym kart charakterystyk. Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych. więcej »

Kalkulacje kosztów procedur medycznych na CD
Prawidłowa wycena wykonywanych procedur medycznych w jednostce zdrowotnej sprawia wiele problemów. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz program „Kalkulacje kosztów procedur medycznych”. Jest to zbiór informacji i przykładów, który pozwoli użytkownikom bezbłędnie obliczać koszty poszczególnych procedur medycznych, określać koszt leczenia pacjenta oraz mierzyć opłacalność wykonywania określonej procedury. Na płycie oprócz informacji merytorycznych znajduje się program ułatwiający prowadzenie kalkulacji kosztów oraz aktywne arkusze Excela do zastosowania w codziennej pracy. Jest to jedyna tego typu publikacja na rynku! więcej »


Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w razie zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Zastanawiasz się, jak zapewnić bezpieczeństwo swoich pacjentów oraz personelu? Zapoznaj się z najważniejszymi procedurami na płycie „Bezpieczeństwo higieniczne w zoz”!
więcej »
Warto wiedzieć
W przyszłym roku wyższa płaca minimalna
W przyszlym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie z 1500 do 1600 zł. Rząd przyjął m.in. propozycje co do wysokości wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu na 2013 r. i minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. więcej »
Wynagrodzenie i zatrudnienie w maju
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że w maju 2012r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw spadły o 2,7 proc. w stosunku do kwietnia 2012, a w ujęciu rocznym wzrosło o 3,8 proc. i wyniosło 3617,98 zł. więcej »
Prawo
W czerwcu weszły w życie
16 czerwiec: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz.U. Nr 92, poz. 525, z dnia 16.05.2012r. więcej »
Praktyka
Cudzoziemcy o wysokich kwalifikacjach mogą pracować bez zezwolenia na pracę
Cudzoziemcy wykonujący pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę, jeżeli mają zezwolenie na zamieszkanie. W dniu 12 czerwca br. weszła w życie ustawa z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz dyrektywę Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter