Newsletter e-BHP - 2012-11-21 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Czy wiedzą Państwo, jak wykonywać pomiary urządzeń elektroenergetycznych? Jakie mierniki stosować do różnych rodzajów pomiarów instalacji i urządzeń? Jakie są zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z wymogami przepisów i norm? Jak przeprowadzać badania sieci rozdzielczych instalacji i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem analizatorów sieci?
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdą Państwo na naszym seminarium „Pomiary instalacji elektrycznych – kiedy są potrzebne, dlaczego wykonywane, jak to się robi”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Szkolenie polecane dla elektryków, elektroenergetyków, specjalistów ds. technicznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką pomiarów urządzeń.
Aktualności
Mniej obowiązków wobec PIP oraz PIS
W dniu 9 listopada br. Sejm przegłosował nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano w niej m.in. uchylenie przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek pisemnego zgłaszania w terminie 30 dni Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie, a także przepisu zawierającego sankcję za niespełnienie tego obowiązku. Projekt nowelizacji został skierowany do Senatu. więcej »
Nowe wzory formularzy przesyłanych do PFRON
Zmienią się wzory formularzy informacyjnych INF-1, INF-Z i INF-2, które przesyłają Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawcy korzystający z dofinansowania dla niepełnosprawnych pracowników. więcej »
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 r. był jednym z tematów kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy w dniu 20 listopada 2012 r. Po zakończeniu obrad w Sali Kolumnowej odyła się uroczystość wręczenia nagród 40 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
Więcej wypadków przy pracy
Z nowego raportu pn. „Wypadki przy pracy w 2011 r.” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że od dwóch lat wyraźnie rośnie liczba odnotowywanych wypadków przy pracy na terenie Polski. W 2011 r. poszkodowanych było aż 97 tys. pracowników. Oznacza to wzrost o 3,2% względem 2010 r. więcej »
Wstępne i okresowe badania lekarskie po nowemu?
Ruch Palikota proponuje, aby wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników były obowiązkowe jedynie w tych zawodach, które wymagają stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ze względu na bezpieczeństwo lub higienę, np. kierowcy autobusu czy kucharza. więcej »
Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium
Do obowiązków kierownika laboratoriumnależy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymywanie systemu jakości, nadzór nad dokumentacją, a także tworzenie szczegółowych procedur i instrukcji postępowania. Wszystkim, którzy chcieliby uzyskać fachową pomoc w tym zakresie polecamy poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Zawiera on kompleksowe omówienie zagadnień prawnych, zasad bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przykłady niezbędnych dokumentów. więcej »


Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach betonowych i żelbetowych są ściśle określone przez przepisy prawne. Ważne jest, aby były spełnione i dokładnie przestrzegane. Zawartość tablic została przygotowana w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. więcej »


Lekarz Medycyny Pracy
Obowiązkiem lekarzy medycyny pracy jest nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy medycznej, ale również bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych. Wszystkim, którzy chcieliby być na bieżąco w tych zupełnie różnych dziedzinach polecamy miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”. Zawiera on przystępne omówienie zmian prawnych, jak również liczne przykłady i wskazówki z praktyki orzeczniczej. Dodatkowym atutem serwisu jest możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji. więcej »

Obawiasz się kontroli NFZ? Przygotuj się do niej z publikacją „Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej”! więcej »
Warto wiedzieć
Bezrobocie minimalnie wzrosło
W październiku bezrobocie minimalnie wzrosło. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła w październiku 2012 r.12,5 proc. i w porównaniu do września br. (po aktualizacji GUS: 12.4 proc.) wzrosła o 0,1 punktu procentowego.Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 r. wyniosła 1 995,9 tys. osób. Zgłoszono 67.2 tys. nowych miejsc pracy. więcej »
Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich
Rząd przyjął w dniu 8 listopada 2012 r. pakiet ustaw, które mają ułatwić godzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Urlopy mają zostać wydłużone od 1 września 2013 r. Z tej możliwości będzie mógł skorzystać każdy, kto w momencie wejścia w życie ustawy będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego. Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczący urlopów wychowawczych. Jeden z 36 miesięcy urlopu będzie obowiązkowo wykorzystany przez drugiego rodzica. Urlop będzie można podzielić na 5 części. więcej »
Prawo
Weszło w życie
13 listopad: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Dz.U. Nr 204, poz. 1186, z dnia 29.10.2012r. więcej »
Praktyka
Telepraca wydłuża czas pracy?
Telepraca miała ułatwić pracownikom planowanie obowiązków zgodne z ich rozkładem zajęć, ewentualnie zmniejszyć wymiar godzin i umożliwić pracę w rytmie zadaniowym. Jak jest w rzeczywistości? Ponad 60 proc. osób pracujących zdalnie spędza każdego weekendu 6 godzin online, a co trzecia pracuje nawet do 20 godzin – wynika z badania przeprowadzonego wśród pracowników mobilnych firm międzynarodowych, o którym poinformował Computerworld. więcej »
  • 2012-12-07 - Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach, Warszawa więcej »
  • 2012-12-17 - Pomiary instalacji elektrycznych – kiedy są potrzebne, dlaczego wykonywane, jak to się robi., Warszawa więcej »
  • 2012-12-18 - Pomiary elektryczne - warsztaty na zakładzie przemysłowym, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter