Newsletter e-BHP - 2012-12-19 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Laboratorium to pierwsze miejsce, gdzie potwierdza się lub wręcz stwierdza wystąpienie czynników chorobotwórczych. Z dniem 3 września 2012 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę zakaźną. W razie uzyskania wyniku dodatniego biologicznych czynników chorobotwórczych, kierownik laboratorium ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 24 godzin. Jeśli tego nie uczyni, podlega każe grzywny.

Jednocześnie zniesiono obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń dodatnich wyników w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. Więcej na temat zmian w ustawie zakaźnej dotyczących laboratorium w publikacji „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r.
W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 88 tys. kontroli. Co najmniej 200 tys. przedsiębiorców, rolników, pracowników oraz uczniów i studentów zostanie poddanych różnego rodzaju działaniom prewencyjnym. PIP zajmie się także m.in. umowami o dzieło i zlecenia. Kontrole w 2013r. będą pierwszym etapem kilkuletniego (2013-2015) nowego programu działań kontrolno-prewencyjnych. więcej »
Mniej obowiązków dla przedsiębiorców
W dniu 18 grudnia 2012 r. prezydent podpisał ustawę – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. więcej »
Porozumienie PIP i GIODO na rzecz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy
W dniu 14 grudnia br. Państwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły porozumienie o współpracy. Jego celem jest poprawa skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. więcej »
Rynek pracy w listopadzie 2013 r.
W końcu listopada 2012 r. liczba bezrobotnych wyniosła 2 059,0 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca października 2012 roku wzrosła o 64,1 tys. osób (o 3,2%). W tym samym miesiącu 2011 r. odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 2,5% (tj. 47,4 tys. osób). więcej »
Sejm przyjął sprawozdanie PIP z działalności w 2011 r.
W dniu 13 grudnia Sejm br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 91 tys. kontroli u ponad 68 tys. pracodawców. W celu wyeliminowania naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydali ponad 304 tys. decyzji. Jedna trzecia spośród nich nakazywała natychmiastowe usunięcie uchybień ze względu na ochronę zdrowia i życia pracowników więcej »
Zmiany w czasie pracy
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział kolejne zmiany w Kodeksie Pracy, m.in.: wprowadzenie elastycznego czasu pracy i możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy z czterech miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy. więcej »
Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i systematycznego doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Higiena w placówkach opieki medycznej”. więcej »

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
Jeśli chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają wszystkie normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo, skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. W publikacji znajdziesz m.in. wytyczne doboru materiałów konstrukcyjnych, gotowe do edycji wzory obliczeniowe oraz praktyczne przykłady i rozwiązania konstrukcyjne. więcej »


Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Nie zdawaj się na intuicję przy wydawaniu orzeczeń lekarskich - zadbaj o rzetelną wiedzę! więcej »
Warto wiedzieć
Partnerstwo dla pracy - pilotażowy program resortu pracy
Resort pracy przeznaczy 30 mln zł na realizację pilotażowego programu "Partnerstwo dla pracy". Program będzie realizowany w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim. więcej »
Wynagrodzenie minimalne w 2013 r.
Od 2013 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1600 zł brutto. Jest to kwota, którą uzgodniła w połowie września Komisja Trójstronna, Osoby, które w 2013 r. rozpoczną pierwszą pracę,  otrzymają nie mniej niż 1280 zł brutto (80 proc. pensji minimalnej). więcej »
Świadczenia na rehabilitację zwolnione ze składek
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że pomoc socjalna na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą zostanie zwolniona ze składek na ZUS dla wszystkich zakładów pracy, które posiadają prawo do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). więcej »
Praktyka
Bezpieczeństwo pracy zimą
Pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie warunki pracownikom wykonującym prace podczas mrozów na zewnątrz. Szczególną ostrożność należy zachować przy odśnieżaniu dachów oraz podczas wykonywania innych prac na wysokościach! więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter