Newsletter e-BHP - 2013-01-30 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od początku tego roku zanotowano już blisko 250 tysięcy zachorowań na grypę. Jaka jest faktyczna liczba wszystkich chorych nie sposób określić, gdyż nie wszyscy zgłaszają się do lekarza. Grypa przenosi się droga kropelkową np. podczas kaszlu czy kichania. Przy takiej ilości zachorowań w zasadzie każdy ma codziennie kontakt z wirusem, część z nas zachoruje.

W placówkach opieki zdrowotnej najczęściej przebywają pacjenci, których układ odpornościowy nie jest w pełni wydajny, w wyniku czego są oni bardziej narażeni na infekcję i późniejsze powikłania pogrypowe. Dlatego tak ważne jest, aby w czasie wzmożonej zachorowalności szczególnie dokładnie zadbać o higienę zarówno personelu medycznego, jak i w pomieszczeniach placówki, aby możliwie zminimalizować ryzyko wybuchu i rozszerzenia epidemii.

Procedury, schematy i wymagania higieniczne znajdziecie Państwo w publikacji Higiena w placówkach opieki medycznej”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
41. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. więcej »
Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami - tekst jednolity
Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.). więcej »
Przedsiębiorcy mają problemy z wypłacaniem pensji w terminie
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy za 11 miesięcy minionego roku wynika, że 101 tys. firm miało kłopoty z wypłacaniem pensji. To o 34 tys. więcej niż rok wcześniej. Ponadto, w 2012 r. firmy niechętnie zatrudniały, a pensje stały w miejscu. więcej »
Przedsiębiorcy nie muszą zawiadamiać PIP i PIS
W dniu 17 stycznia br. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2). Przedsiębiorcy nie muszą już zawiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej. więcej »
Rada Ochrony Pracy: Wypadki przy pracy oraz bezpieczeństwo pracy w transporcie i na kolei
Na posiedzeniu 22 stycznia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok bieżący. W planie pracy ROP na 2013 r. znalazły się m.in. tematy dotyczące: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, legalności zatrudnienia, edukacji w dziedzinie bhp, opieki zdrowotnej nad pracownikami, bezpieczeństwa pracy w transporcie i na kolei. więcej »
Wyższe diety za delegacje służbowe
Od 1 marca 2013 r. wzrosną stawki diet i innych należności za podróże służbowe. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r. więcej »
Zapobieganie awariom w zakładach chemicznych
Wspólne działania kontrolno-prewencyjne w zakładach branży chemicznej zaliczanych do grupy Zakładów Dużego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej oraz listy do kontroli bezpieczeństwa w zakładach chemicznych. To jedne z tematów omówionych w dniach 10 i 11 stycznia br. podczas ogólnopolskiego spotkania służb zaangażowanych w kontrolę bezpieczeństwa w zakładach branży chemicznej. więcej »

Pomiary elektryczne - warsztaty na zakładzie przemysłowym
Aby przybliżyć Państwu zasady wykonywania pomiarów elektroenergetycznych pod względem praktycznym oraz sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z wymaganiami przepisów i norm serdecznie zapraszamy na warsztaty skierowane do osób zainteresowanych tematyką pomiarów urządzeń. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium
Do obowiązków kierownika laboratorium należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymywanie systemu jakości, nadzór nad dokumentacją, a także tworzenie szczegółowych procedur i instrukcji postępowania. Wszystkim, którzy chcieliby uzyskać fachową pomoc w tym zakresie polecamy poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Zawiera on kompleksowe omówienie zagadnień prawnych, zasad bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przykłady niezbędnych dokumentów. więcej »

Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Czy prowadzisz obowiązkową ewidencję stanu technicznego dla maszyn i urządzeń? Z „Książką pracy maszyny/urządzenia” będzie Ci łatwiej! więcej »
Warto wiedzieć
Nowe formularze dla pracodawców korzystających z PFRON
W dniu 24 stycznia weszły w życie rozporządzenia, zmieniające wzory formularzy składane przez pracodawców korzystających z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmianie ulegną wzory INF i DEK. Wprowadzona zostanie także całkiem nowa deklaracja DEK-I-u. Nowe formularze będą obowiązywać od czerwca 2013 r. więcej »
W 2013 r. pracodawcy nie muszą oddawać wolnego za sobotę
Mimo korzystnego dla pracowników wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym roku pracodawcy nie będą musieli oddawać zatrudnionym dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Żadne święto nie przypadnie bowiem w sobotę. więcej »
Wyższa stopa bezrobocia w grudniu
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2012r. stopa bezrobocia wzrosła do 13,4 proc. wobec 12,9 proc. w listopadzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2.136,8 tys. osób. więcej »
Prawo
W styczniu weszło w życie
12 luty: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami. Dz. U. Nr 132, poz. 132, z dnia 28.01.2013 r. więcej »
Praktyka
Informacja ZUS IWA do 31 stycznia
Do 31 stycznia obowiązek złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA mają przedsiębiorcy, którzy w 2012 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. więcej »
  • 2013-02-13 - Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach, Warszawa więcej »
  • 2013-03-14 - Pomiary instalacji elektrycznych – kiedy są potrzebne, dlaczego wykonywane, jak to się robi., Warszawa więcej »
  • 2013-03-15 - Pomiary elektryczne - warsztaty na zakładzie przemysłowym, Warszawa więcej »
  • 2013-03-19 - Zarządzanie projektem budowlanym, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter