Newsletter e-BHP - 2013-03-27 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od początku roku obowiązuje nowy wykaz specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnej diagnostyki laboratoryjnej. Określa je rozporządzenie z 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Rozporządzenie reguluje, które specjalizacje wymagane są do przeprowadzenia konkretnych badań diagnostycznych.
Uwzględniono jedynie te specjalizacje lekarskie, które podczas kształcenia umożliwiając zdobycie nie tylko wiedzy, ale także umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonanie laboratoryjnych czynności diagnostycznych. Z dotychczasowych dziewiętnastu pozostawiono zaledwie dziewięć specjalizacji. Dodano także jedną nową specjalność, a mianowicie genetykę kliniczną.

Opis zagadnienia w poradniku Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Więcej..

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

Aktualności
Coraz więcej osób zatrudnionych na umowach śmieciowych
Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) dotyczącego tzw. umów śmieciowych wynika, że coraz więcej pracowników zatrudnianych jest na tzw. umowach śmieciowych (umowach zlecenia lub o dzieło), choć w rzeczywistości spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Najczęściej występuje to w budownictwie czy ochronie. więcej »
Nie będzie obowiązku szkolenia do obsługi dystrybutora autogazu
Pracownicy stacji paliw nie będą już mieli obowiązku odbywania szkoleń koniecznych do obsługi dystrybutora autogazu (LPG). Kierowcy będą mogli samodzielnie tankować, a stacje paliw zaoszczędzą na szkoleniach obsługi. Ministerstwo transportu przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie. więcej »
Ocena realizacji programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w dniu 19 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu powierzono koordynację programu, oceniano stan realizacji zadań wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Zaprezentowano wyniki II etapu programu, ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2011-2013. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. więcej »
Zainaugurowano działalność Komisji ds. BHP w Rolnictwie
W dniu 22 marca br. odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Członkowie komisji zapoznali się z założeniami kampanii medialnej na rzecz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, której rozpoczęcie Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała na ten rok. więcej »
Zmiany w orzecznictwie mundurowych
Nowy pion orzecznictwa lekarskiego, utworzony w resorcie spraw wewnętrznych, będzie m.in. oceniał stan zdrowia kandydatów do służby oraz kontrolował zwolnienia lekarskie. Jego celem jest przede wszystkim poszerzenia kontroli nad zasadnością i sposobem wykorzystania zwolnień lekarskich. Zmiany w systemie miałyby wejść w życie od 1 lipca 2013 r. więcej »
Instrukcje BHP – prace wod.-kan.
Polecamy Państwa uwadze zbiór instrukcji BHP dla branży wod.-kan. Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań przy pracach wodno-kanalizacyjnych. Zapewnij odpowiedni stopień bezpieczeństwa i higieny pracy już dziś! więcej »


Książka pracy maszyny / urządzenia
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji stanu technicznego oraz pracy maszyn i urządzeń. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Książka pracy maszyny/urządzenia”. Zawiera formularze dokumentacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów i konserwacji, wyników kontroli oraz rejestru szkoleń operatora maszyny/urządzenia. więcej »


Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę! więcej »


Chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo? Skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. więcej »
Praktyka
Nie dla czadu!
Od początku października 2012 r. (początek sezonu grzewczego) trwała akcja „Nie dla czadu”, prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Państwową Straż Pożarną. W tym roku strażacy w związku z tlenkiem węgla interweniowali 3,5 tys. razy. Z powodu ulatniającego się tlenku węgla poszkodowanych zostało ponad 2 tys. osób, a 87 z tego powodu zmarło. więcej »
Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Znane są już nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. więcej »
Uchylono rozporządzenie ws. bhp przy obsłudze żurawi
Od dnia 4 kwietnia br. przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58). więcej »
Warto wiedzieć
Sytuacja na rynku pracy w lutym 2013 r.
W lutym 2013 r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła 14,4 proc. W porównaniu do stycznia 2013 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 2 337,4 tys. osób. W tym czasie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 81,6 tys. wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej. więcej »
Zmiany w deklaracjach dotyczących wpłat na PFRON
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian we wzorach deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-II-a, DEK-II-b). Wydłużeniu ulegnie (o 3 miesiące) okres przejściowy i tym sposobem pracodawcy będą mogli składać informacje i deklaracje na dotychczasowych formularzach do sierpnia 2013 r. więcej »
  • 2013-04-18 - Nowe trendy w kompensacji szkód medycznych, Warszawa więcej »
  • 2013-05-27 - Termowizja w budownictwie - doskonałe narzędzie do oceny jakości wykonania budynku, Kraków więcej »
  • 2013-06-18 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
  • 2013-06-28 - Przeglądy budowlane i okresowe kontrole obiektów w 2013 r. - nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter