Newsletter e-BHP - 2013-07-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 6 czerwca 2013 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W zasadzie nie ma instytucji medycznej, w której ryzyko zranienia narzędziami medycznymi nie byłoby realne.

Zdarzenie takie może przyczynić się do przenoszenia zakażeń i chorób zakaźnych, które są najczęstszymi chorobami zawodowymi występującymi wśród pracowników służby zdrowia. Jednocześnie wzmaga ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia zarówno wśród personelu, jak i pacjentów. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i odpowiednie procedury wdrażane w placówkach medycznych.

Omówienie najnowszego rozporządzenia w publikacji "Higiena w placówkach opieki medycznej". Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Wiele ciekawych procedur i rozwiązań higienicznych do wykorzystania w Państwa placówce.
Aktualności
Elastyczny czas pracy czeka na podpis prezydenta
Sejm RP przyjął senacką poprawkę do nowelizacji Kodeksu pracy, wydłużającej do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Zmiany mają na celu uratowanie jak największej liczby miejsc pracy oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego. więcej »
Konieczne nowe rozwiązania w zakresie telepracy
Organizacje pracodawców i związki zawodowe apelują o wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które zachęcą firmy do stosowania formuły telepracy, ale jednocześnie będą korzystne dla pracowników. Już od dawna zmiany zapowiadał resort pracy, jednak na razie nie powstał żaden konkretny projekt. Partnerzy społeczni zamierzają więc sami dojść do porozumienia. więcej »
Nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień
Sejm przyjął w piątek pięć senackich poprawek Senatu do ustawy o transporcie kolejowym, określającej nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień. Poprawki te mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący. więcej »
Składka rentowa to nie podatek
Rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy podwyższający od 1 lutego ubiegłego roku składkę rentową w części finansowanej przez płatników składek, czyli głównie pracodawców (z 4,5 proc. do 6,5 proc.) Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, uzasadniając, że składka rentowa to nie podatek. więcej »
Wypadki w pracy – konieczna prewencyjna i zmiana przepisów
W 2012 r. wypadkom najczęściej ulegali robotnicy budowlani stanu surowego i robót wykończeniowych, a wypadkom śmiertelnym - robotnicy pomocniczy w górnictwie. Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1826 wypadków w pracy, do których doszło w ubiegłym roku. W ich wyniku poszkodowanych zostało 2130 osób, w tym 332 osoby zmarły, a 724 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. więcej »
Efektywne motywowanie pracowników
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie! więcej »

Lekarz Medycyny Pracy
Obowiązkiem lekarzy medycyny pracy jest nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy medycznej, ale również bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych. Wszystkim, którzy chcieliby być na bieżąco w tych zupełnie różnych dziedzinach polecamy miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”. Zawiera on przystępne omówienie zmian prawnych, jak również liczne przykłady i wskazówki z praktyki orzeczniczej. Dodatkowym atutem serwisu jest możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji! więcej »

Zasady dokumentowania systemu zarządzania
Dokumentacja systemu zarządzania, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Dlatego tak ważne jest posiadanie usystematyzowanej wiedzy z tego zakresu. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać cenne i praktyczne wskazówki ekspertów, zapoznaj się z publikacją „Zasady dokumentowania systemu zarządzania”. więcej »

Chcesz zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach wod.-kan.? Sięgnij po naszą publikację już dziś! więcej »
Praktyka
Na fali pierwszej pracy
Osoby młode i młodociane najczęściej podejmują pracę sezonową. Nie zawsze jednak są zatrudniane legalnie. W dniu 1 lipca br. w Szczecinie zaingurowano kampanię informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, poświęconą problemom związanym z pierwszym zatrudnieniem. Kampania jest prowadzona na terenie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego. Celem wspólnych działań Państwowej Inspekcji Pracy i władz miasta jest edukacja osób młodych rozpoczynających pracę. więcej »
Zagrożenia dla zdrowia w pracy
Z badania Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego warunków pracy w 2012 r., wynika, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Jednak spośród 5,3 mln osób objętych badaniem, aż 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia, a to prawie 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z poprzednich lat wskazują jednak jednoznacznie, że warunki z roku na rok są coraz lepsze. Hałas stanowił 53 proc. zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. więcej »
Warto wiedzieć
Dalszy spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła w czerwcu br. 13,2 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9 proc.). Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4 proc. (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju ub. roku. więcej »
Obywatele Chorwacji bez zezwolenia na pracę w Polsce
Od 1 lipca 2013 r. czyli od momentu przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskie obywatele Chorwacji nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce. Zadecydowała o tym Rada Ministrów. więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter