Newsletter e-BHP - 2013-08-14 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
Czy znają Państwo zmiany w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-414 i inne nowe akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów?
Zapraszamy na jednodniowe seminarium „Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych” , na którym zapoznacie się Państwo m.in. z zasadami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach oraz z zakresem wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Będą zmiany w odszkodowaniach za wypadek na służbie
Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. więcej »
Co dalej z wekslami pracowniczymi?
Czy nie będzie już weksli pracowniczych? Zgodnie z projektem zmian przepisów, który trafił do Sejmu, ma zostać zakazane pobieranie przez pracodawców weksli od pracowników albo domaganie się podpisania zgody na egzekucje długu będzie zakazane. więcej »
Firmy nadal zalegają z wynagrodzeniem
Z ostatnich danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w tym roku firmy niechętnie zwiększają zatrudnienie i podnoszą pensje. Do tego zalegają z wypłatami wynagrodzeń. więcej »
Kontrole PIP bez wcześniejszego uprzedzenia?
Państwowa Inspekcja Pracy chce zmian w przepisach, a dokładniej wprowadzenia możliwości kontrolowania legalności zatrudnienia bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia danej firmy. więcej »
Posłowie wysłuchali informacji PIP
W dniu 26 lipca br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem branży budowlanej, a także informację PIP w sprawie dyskryminacji za względu na płeć w miejscu pracy. więcej »
Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy
Rada Ministrów przyjęła program "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", którego celem jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy i stworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób starszych. więcej »
Przywileje związkowców zostaną ograniczone
Czy przywileje związkowców zostaną ograniczone? Parlamentarny zespół ds. Wolnego rynku proponuje m.in. likwidację związkowych etatów finansowanych przez pracodawców. Pracodawcy nie mieliby także obowiązku zapewnienia siedziby związku na terenie zakładu pracy. więcej »
Ustawa wydłużająca okres rozliczeniowy czasu pracy już podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski Roczny podpisał nowelizację kodeksu pracy, która zakłada m.in. okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Uchwalona w czerwcu ustawa wprowadza wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, w sytuacji "jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy". więcej »
Zmiana przepisów o zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich będą traktowani przy naliczaniu zasiłków tak jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. więcej »
Zmiany w czasie pracy kierowców
Od 16 lipca br. obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Wcześniej ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Teraz i samozatrudnieni muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem. Nowe normy mają zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach. więcej »
Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium
Do obowiązków kierownika laboratorium należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymywanie systemu jakości, nadzór nad dokumentacją, a także tworzenie szczegółowych procedur i instrukcji postępowania. Wszystkim, którzy chcieliby uzyskać fachową pomoc w tym zakresie polecamy poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Zawiera on kompleksowe omówienie zagadnień prawnych, zasad bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przykłady niezbędnych dokumentów.
więcej »

Instrukcje BHP – prace wod.-kan.
Polecamy Państwa uwadze zbiór instrukcji BHP dla branży wod.-kan. Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań przy pracach wodno-kanalizacyjnych. Zapewnij odpowiedni stopień bezpieczeństwa i higieny pracy już dziś!
więcej »
Leksykon materiałoznawstwa - książka + CD
W pracy każdego inżyniera konieczne jest posiadanie rzetelnych informacji na temat różnych materiałów inżynierskich. Wraz z wprowadzaniem nowych norm ulegają zmianie nie tylko własności technologiczne materiałów, ale często także ich oznaczenia. Dzięki publikacji „Leksykon materiałoznawstwa” szybko i łatwo znajdą Państwo materiały inżynierskie zarówno według oznaczeń polskich, jak i zagranicznych.
więcej »


Spełnij obowiązek każdego pracodawcy i prowadź ewidencję maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzeń BHP oraz Dyrektywy Maszynowej! więcej »
Warto wiedzieć
Czas pracy młodocianych
Inspektorzy pracy alarmują, że młodociani pracują po godzinach i w nocy, na szczęście tylko incydentalnie. Poinformował o tym "Puls Biznesu". więcej »
Jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica
Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją Kodeksu pracy jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy. więcej »
Nowy czas pracy techników elektroradiologii
W ustawie o działalności leczniczej, przewidziano wydłużenie czasu pracy m.in pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej. Maja oni pracować już nie 5 godz. a 7 godz. 35 min. Radiolodzy boją się, że wraz z wydłużeniem czasu pracy w zakładach będzie za dużo pracowników, co może doprowadzić do zwolnień. więcej »
Zatrudnienie w lipcu
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 r. 13,1 proc. i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 77,2 tys. i w porównaniu do czerwca 2013 r. wzrosła o 1,1 tys. (o 1,4 proc.). więcej »
Praktyka
Badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
Od dnia 31 lipca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. więcej »
W czasie urlopów zatrudnianie na zastępstwo
W sezonie urlopowym szansą dla wielu bezrobotnych jest praca na zastępstwo. W wielu branżach brak pracowników nawet przez niedługi okres może przysporzyć bowiem sporych kłopotów. więcej »
  • 2013-08-27 - Bezpieczeństwo w umowach budowlanych - odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje, Warszawa więcej »
  • 2013-09-11 - Rynek wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej – nowe regulacje prawne, Warszawa więcej »
  • 2013-09-17 - Jak optymalnie zaplanować proces gospodarowania odpadami w placówce medycznej po zmianach w prawie?, Warszawa więcej »
  • 2013-09-25 - Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter