Newsletter e-BHP - 2013-11-06 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Czy wiedzą Państwo, co zmieniło się w wymaganiach ochrony przeciwporażeniowej, wynikających z normy PN-HD 60364-4-414? Jakie inne nowe akty normatywne dotyczą wykonywania pomiarów?

Odpowiedzi na wiele nurtujących pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: „Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych”.

Zapewnij właściwą ochronę przed porażeniem elektrycznym! Zapoznaj się zasadami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach! Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących badań profilaktycznych
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Omówiono wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br. więcej »
Rozporządzenie ws. bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych
Od dnia 24 października br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. więcej »
Różna płaca minimalna w zależności od regionu lub branży
Czy minimalne wynagrodzenie za pracę w zależności od regionu lub branży powinno zostać zróżnicowane? Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował dyskusję na temat tej możliwości. więcej »
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy podpisana
Ustawa wprowadza regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Zawiera rozwiązania wspierające przedsiębiorców poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. więcej »
Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie w sprawie zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk sejmowy 1788) w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. więcej »
Zmiany w Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
W dniu 5 listopada br. opublikowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Zmieniony zostanie m.in. skład Komisji. więcej »

Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne
Co nowego zmieniło się w prawie pracy odnośnie urlopu wychowawczego od 1 października 2013 r.? Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu rodzicielskiego? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu "Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne". Nowe zasady przedawnienia urlopów wypoczynkowych! – uzyskaj fachową pomoc eksperta w dziedzinie prawa pracy, w tym dot. tematyki równouprawnienia oraz mobbingu w zatrudnieniu. więcej »

Technika spawalnicza w praktyce
Prawidłowe opracowanie i przygotowanie procesu spawalniczego wymaga od konstruktora szerokiej wiedzy z różnych dziedzin naukowych a także dużego doświadczenia zawodowego. „Technika spawalnicza w praktyce” to poradnik, który dostarcza niezbędnych i szczegółowych informacji począwszy od projektowania konstrukcji połączeń spawanych poprzez wykonawstwo aż po kontrolę. więcej »

Instrukcje BHP – prace wod.-kan.
Polecamy Państwa uwadze zbiór instrukcji BHP dla branży wod.-kan. Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań przy pracach wodno-kanalizacyjnych. Zapewnij odpowiedni stopień bezpieczeństwa i higieny pracy już dziś! więcej »

Zadbaj o bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac betonowych i żelbetowych. Sięgnij po praktyczne tablice z instrukcją BHP. więcej »
Prawo
Już obowiązuje
24 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych; DzU 2013 nr 0 poz. 492. więcej »
Praktyka
W okresie zimowym pracodawca zapewnia pracownikom profilaktyczne posiłki i napoje
W okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) pracodawca powinien zapewnić określonym pracownikom posiłki profilaktyczne. W jakich sytuacjach pracodawca zapewnia pracownikom profilaktyczne posiłki i napoje? więcej »
Warto wiedzieć
Kto znajdzie w przyszłości pracę?
Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców przez Pracodawców RP oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego zawodami przyszłości najbliższej dekady będą zawody związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz opieka nad osobami starszymi i kosmetologia. więcej »
  • 2013-11-18 - Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne, Warszawa więcej »
  • 2013-11-19 - Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy, Warszawa więcej »
  • 2013-11-27 - Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych, Warszawa więcej »
  • 2013-12-02 - CZAS PRACY 2013/2014 W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN. SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter