Newsletter e-BHP - 2014-01-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

O powstaniu konkretnej choroby, w tym także mogącej być uznaną za chorobę zawodową, decyduje wiele czynników. Należą do nich cechy osobowe, uwarunkowania genetyczne czy indywidualne skłonności chorego, ale także sposób wykonywania pracy czy środowisko pracy. Może to spowodować, że lekarz orzecznik nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy choroba na którą cierpi pracownik została uwarunkowana czynnikami zawodowymi, czy też wynika z zupełnie innej przyczyny.

W jaki sposób lekarz orzecznik może wykluczyć związek choroby z warunkami pracy, wskazując tym samym inne niż zawodowe jej podłoże?

Ten i inne ciekawe przypadki orzecznicze, zagadnienia dotyczące chorób zawodowych medycyny i prawa pracy znajdziecie Państwo w miesięczniku „Lekarz medycyny pracy”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Korzystając z rubryki „Pytania i odpowiedzi” Czytelnicy mają wpływ na omawiane w serwisie zagadnienia.
Aktualności
Czy niedziela będzie wolna?
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela” przesłał do Sejmu obywatelski projekt zmian w kodeksie pracy. Zgodnie z nim w placówkach handlowych w niedzielę obowiązywałby zakaz pracy. Podpisało się pod nim 114 tys. osób. więcej »
Plany Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 r.
Ok. 88 tys. kontroli w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działań na 2014 rok. Kontrolerzy mają zwracać szczególną uwagę na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych (tzw. umowy śmieciowe), kiedy spełnione są warunki odpowiednie dla umowy o pracę. więcej »
Wolne za sobotę w 2014 r.
W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W październiku 2012 r. uznał on za sprzeczny z konstytucją przepis kodeksu pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Obowiązek ten uchylono od 2011 r., kiedy to wprowadzono dodatkowy dzień wolny od pracy - święto Trzech Króli. W 2014 r. w sobotę przepadną: Święto Konstytucji 3 maja oraz Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada. więcej »
Wyższe wynagrodzenie minimalne
Od 1 stycznia 2014 r. najniższa pensja osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynosi 1680 zł brutto (o 80 zł więcej niż w 2013 r.). Wzrosło również wynagrodzenia pracownika dopiero rozpoczynającego karierę zawodową. Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80 proc. pensji minimalnej. Wyniesie więc co najmniej 1344 zł brutto. więcej »
Zmiana świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
Od dnia 22 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. więcej »
ZUS IWA do końca stycznia
Do 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy w 2013 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni złożyć informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Płatnikom składek, którzy przekazali ten formularz również za poprzednie 2 lata (za 2011 r. i 2012 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. ustali ZUS. O wysokości składki powiadomi najpóźniej do 20 kwietnia 2014 r. więcej »

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje.
Jakie aktualne zasady, dotyczą prawidłowego orzekania o zdolności do pracy danego pracownika? Co sprawia lekarzom najwięcej trudności orzeczniczych w praktyce? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje. Najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników. Zdobądź wiedzę w tym zakresie. więcej »

Skuteczne ratownictwo
Publikacja niezbędna w pracy osób kierujących akcjami ratowniczymi oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zawiera gotowe procedury ratownicze, wskazówki dotyczące przygotowania planów zarządzania kryzysowego, wiele informacji z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego i ekologicznego. Praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »

Choroby zawodowe
W publikacji „Choroby zawodowe – prawo, orzecznictwo, postępowanie” zostały wyjaśnione wszystkie przepisy prawne związane z pojęciem choroby zawodowej. Okazuje się, bowiem, że zagadnienie to regulują nie tylko przepisy Kodeksu pracy, ale także przepisy ubezpieczeniowe oraz Kodeks postępowania administracyjnego. W poradniku znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące chorób zawodowych omówione w sposób jasny i rzetelny. więcej »

„Książka kontroli w firmie” – przydatne narzędzie ułatwiające ewidencję kontroli różnych organów w firmie. więcej »
Praktyka
27 proc. pracowników zatrudnionych jest na czas określony
Z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach EU” wynika, że w Polsce aż 27 proc. pracowników zatrudnionych jest na czas określony, a średnia unijna wynosi zaledwie 14,2 proc. Badanie zostało przeprowadzone przez Komisję Europejską i m.in. NSZZ „Solidarność”. więcej »
Nowy wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, który został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
Warto wiedzieć
Polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym
W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, podpisana 18 maja 2012 r. w Warszawie. Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Umowa ułatwia uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach. więcej »
Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców
Wzrosły składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą. W porównaniu do 2013 r. składki będą wyższe o przeszło 1 proc. Więcej zapłacą natomiast nowi przedsiębiorcy, ponieważ tzw. „mały ZUS” wzrośnie o 5 proc. więcej »
  • 2014-02-26 - ZFŚS ORAZ ŚWIADCZENIA URLOPOWE w 2014 R. , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter