Newsletter e-BHP - 2014-05-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby poznać najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników proponujemy Państwu wzięcie udziału w specjalistycznym szkoleniu:

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje

Specjalista medycyny pracy, pan Jacek Jakubowski, przybliży uczestnikom aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia pacjentów, sprawiającym w praktyce najwięcej trudności lekarzom. Zapoznaj się z programem szkolenia…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie
Mimo że statystyki wypadków przy pracy systematycznie się poprawiają, to stan bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorcach nadal jest niezadowalający – to główny wniosek z obrad Rady Ochrony Pracy. W dniu 28 kwietnia z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbyły się obrady Rady Ochrony Pracy połączone z konferencją "Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie". W spotkaniu wzięli udział, m.in. posłowie, przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. więcej »
Nowe zasady zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej
Od dnia 17 kwietnia 2014 r. obowiązuje Zarządzenie nr 4 Prezesa KRUS z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Ustalony został również nowy wzór zgłoszenia takiego wypadku. więcej »
W 2013 r. doszło do 1888 wypadków przy pracy
Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r. Jak poinformowała Inspekcja, poszkodowanych w nich zostało 2 319 osób, z tego 315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. więcej »
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od dnia 1 maja 2014r. obowiązują nowe przepisy dotyczące cudzoziemców, zgodnie z którymi ma być mniej formalności w legalizowaniu ich pobytu. Łatwiej też będzie w załatwieniu pozwolenia na pracę. więcej »
Zmiany w zatrudnianiu osób bezrobotnych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma m.in. usprawnić działanie urzędów pracy. Część nowych rozwiązań ma funkcjonować od połowy roku. Wejście w życie kilkunastu innych zapisów nowelizacji określono na początek 2015 r. więcej »
Lekarz Medycyny Pracy
Obowiązkiem lekarzy medycyny pracy jest nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy medycznej, ale również bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych. Wszystkim, którzy chcieliby być na bieżąco w tych zupełnie różnych dziedzinach polecamy miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”. Zawiera on przystępne omówienie zmian prawnych, jak również liczne przykłady i wskazówki z praktyki orzeczniczej. Dodatkowym atutem serwisu jest możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line
Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników jak i pracowników laboratoriów. Dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i systematycznego doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Higiena w placówkach opieki medycznej”. więcej »

Chcesz poprawić jakość pracy swojego zespołu? Skorzystaj z poradnika „Zarządzanie w pielęgniarstwie”! więcej »
Praktyka
Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń
Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń. Jej zdaniem konieczne jest wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy, aby przedsiębiorcy realizujący długoterminowe kontrakty podpisane przed uchwaleniem ustawy nie znaleźli się w pułapce oraz wprowadzenie rocznego zamiast miesięcznego limitu składek. więcej »
Prawa pracowników-cudzoziemców łamane
Łamanie przepisów BHP, wydłużanie czasu pracy oraz niewypłacanie pensji to najczęstsze wykroczenia polskich pracodawców wobec pracowników spoza Unii Europejskiej. Tak wynika z badań, jakie przedstawiło Stowarzyszenie Interwencji Prawnych. więcej »
Stres w pracy to poważny problemem zdrowotny
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) uruchomiła kampanię, która podnosi świadomość na temat ryzyka wynikającego ze stresu w pracy oraz promującą sposoby zarządzania nim. Kampania jest skierowana do pracodawców oraz pracowników. więcej »
Warto wiedzieć
Pracodawca Przyjazny Pracownikom – szósta edycja konkursu
W Pałacu Prezydenckim rozdano certyfikaty "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Była to szósta edycja akcji, która ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy. Patronem honorowym konkursu był prezydent Bronisław Komorowski. więcej »
Świadczenia pozapłacowe w firmach
Pracownicy coraz częściej otrzymują od swoich pracodawców świadczenia pozapłacowe. Wyższa jest również ich przeciętna wartość. Eksperci twierdzą, że polski rynek pracy powoli staje się rynkiem pracownika. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek na zlecenie Sodexo. więcej »

  • 2014-05-14 - Wdrażanie i ocena Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z systemem 2+ w zakresie projektowania i produkcji stalowych oraz aluminiowych konstrukcji budowlanych zgodnie z wymaganiami PN-EN 1090, Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter