Newsletter e-BHP - 2014-07-02 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Czy Państwo również mają problem z kierowaniem pracowników na badania poza terminem? Temat ten, pomimo jednoznacznej wykładni prawnej, nadal jest przedmiotem dyskusji i nieporozumień. Pracodawcy nalegają na wykonanie badania (często błędnie nazywanego „badaniem kontrolnym”) u pracownika, który ich zdaniem powinien być na takie badanie skierowany, np. w związku ze swoim zachowaniem lub częstą krótkotrwałą nieobecnością. W większości przypadków skierowanie to nie ma żadnej podstawy prawnej. Lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy powinien odstąpić od przeprowadzenia badania. Jednak jak od każdej reguły, tak i w tym przypadku istnieją wyjątki.

Dowiedz się:
  • Kiedy można skierować pracownika na wcześniejsze badania?
  • Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?
  • Jakie są podstawy prawne takiego skierowania?
W aktualnym numerze „Lekarza medycyny pracy” omawiamy powyższy problem. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Dzięki możliwości zadawania pytań do redakcji, macie Państwo wpływ na tematy omawiane w miesięczniku.
Aktualności
Emeryci i renciści bez prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia
Przepisy, zgodnie z którymi emeryci i renciści płacący obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia, są zgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał orzekł we wtorek, że art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie narusza art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy zasadniczej. więcej »
Kreator miejsc pracy
Minister pracy i polityki społecznej przyznał nagrody w konkursie "Kreator miejsc pracy". W konkursie oceniano liczbę utworzonych miejsc pracy oraz warunki, jakie pracownikom tworzy pracodawca. więcej »
Niepełnosprawni będą pracować krócej
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. W dniu 1 lipca br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. więcej »
Nowe normy czasu pracy pracowników medycznych, m.in. radiologów
Od 2 lipca  część pracowników medycznych, m.in. radiolodzy utraciło możliwość korzystania ze skróconego czasu pracy. Czas pracy wydłużono z 5 godzin do 7 godzin 35 minut dziennie. Nie wiąże się to jednak z wyższym wynagrodzeniem. więcej »
Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020
Konfederacja Lewiatan zaleca przyjmowanie minimalnych standardów służących poprawie środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a na poziomie krajowym wdrażanie rozwiązań, które będą adekwatne do możliwości i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. więcej »
Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Zarządzanie w pielęgniarstwie
Polecamy Państwo naszą publikację „Zarządzanie w pielęgniarstwie”. Jest to znakomita pomoc dla pielęgniarek przełożonych, naczelnych czy oddziałowych. Celem publikacji jest przybliżenie i przedstawienie właściwego zarządzania personelem pielęgniarskim. Dobra praca całego zespołu to wysoka jakość świadczonych usług medycznych, a co za tym idzie zadowolenie pacjentów. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line
Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników jak i pracowników laboratoriów. Dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »

Praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »
Praktyka
Nowe zasady przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
Od lipca br. obowiązują przepisy ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Świadczenie to będzie teraz przyznawane tak samo dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień służbowy. więcej »
Pracownicy coraz częściej skarżą się na pracodawców
Pracownicy coraz częściej skarżą się na pracodawców do Państwowej Inspekcji Pracy. W ubiegłym roku wpłynęło ponad 44 tysiące skarg, przede wszystkim dotyczących nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń. Inspektorzy pracy skierowali w ubiegłym roku do sądów blisko 3 tysiące 770 wniosków o ukaranie i nałożyli około 19 tysięcy grzywien. więcej »
Wsparcie młodych na rynku pracy
„Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych ludzi na rynku pracy. Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży”, wypracowanego przez Komisję Europejską. Jest to uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2041 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób. więcej »
Warto wiedzieć
Państwowa Inspekcja Pracy za zwalczaniem stresu w pracy
Centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Inicjatywę popiera Państwowa Inspekcja Pracy. W dokumencie znalazł się ramowy katalog dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w ramach dialogu między pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje zmian dwóch rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
Poprawa warunków pracy
Do końca sierpnia można składać wnioski zgłoszeniowe do 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. więcej »
Rynek pracy w maju 2014r.
W maju 2014r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 86 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 183 tys. mniej osób niż przed rokiem. więcej »
  • 2014-08-28 - Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu., Warszawa więcej »
  • 2014-08-01 - Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter