Newsletter e-BHP - 2014-10-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Banalne wydaje się już określenie "największy kapitał to ludzie". Słyszeliśmy to tak często, że nie robi to na nas praktycznie żadnego wrażenia. W dobie równego dostępu do techniki o przewadze konkurencyjnej nie stanowi jednak nic innego jak właśnie – właściwy personel! Tak, to właśnie pracownicy są lub mogą być Twoją największą bronią w walce na rynku. Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa?

Polecamy wzory na płycie CD „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

PFRON zachowa osobowość prawną

Zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przewiduje nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. Nowelizację jednogłośnie poparł Senat.więcej »

Jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy

Będzie jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Podczas 77. posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. więcej »

Nadchodzą e-zwolnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy wprowadzającej e-zwolnienia. Od przyszłego roku lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.więcej »

Rada Ochrony Pracy o rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy była głównym tematem kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, która odbyła się we wtorek, 7 października w Sejmie. W obradach wzięli udział m.in. parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy.więcej »

Zmiana zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne?

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który został przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Projektodawcy proponują zliberalizowanie zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne.więcej »

POLECAMY

Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD

Polecamy Państwu publikację „Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach”, która pomoże właściwie zdiagnozować problem powstawania zanieczyszczeń biologicznych w budynkach. Ułatwi to dobór odpowiedniej metody zwalczenia problemu, na podstawie wyczerpujących informacji zawartych w poradniku. Dzięki tej publikacji dowiecie się Państwo również, jak skutecznie zapobiegać powstawaniu pleśni i grzybów w budynkach. więcej »


Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Polecamy Państwu publikacje „Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych”. Prostym językiem wyjaśnia skomplikowane, budzące wątpliwości pojęcia. Stanowi podręczne kompendium wiedzy przydatne w codziennej pracy. Będzie praktyczną pomocą dla każdego uczestnika systemu zamówień publicznych. więcej »

Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły

Polecamy audiobook „Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły” - pierwszą na rynku książkę audio, której autorem jest watykański reporter Andreas Englisch. Książka opowiada o najważniejszych i najciekawszych momentach pontyfikatu Jana Pawła II, od momentu wyboru na Papieża, aż do śmierci. „Jan Paweł II – fenomen Karola Wojtyły” – dostępny w formie audiobooka na 4 płytach CD. więcej »

Czy potrafisz ocenić skuteczność samoczynnego wyłączenia w instalacji zasilanej z zespołu prądotwórczego? więcej »

Warto wiedzieć

90 mln zł z wstrzymanych, cofniętych lub obniżonych świadczeń w wyniku kontroli zwolnień lekarskich za I półrocze 2014 r.

W I półroczu br. lekarze orzecznicy przeprowadzili kontrolę u 321,3 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wydano 24 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 11 mln zł. Kwota wstrzymanych, cofniętych bądź obniżonych świadczeń w pierwszym półroczu br. wyniosła ponad 90 mln zł.więcej »

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie!

W dniu 29 października br. w Łodzi odbędzie się II KONFERENCJA "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Celem tegorocznej konferencji jest promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Konferencja skierowana jest do pracodawców, ich przedstawicieli oraz przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników, w szczególności w sektorze budowlanym.więcej »

Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny

W dniu 29 października br. odbędzie się ogólnopolska konferencja podsumowująca stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.więcej »

Minimalne wynagrodzenie w górę

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Pensja pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2014 r. (1680 zł) jest to wzrost o 70 zł, czyli o 4,2 proc..więcej »

Prawo

Nocleg podczas podróży służbowej

Czy możliwym jest uznanie za bezpłatny nocleg w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 191 ze zm.) odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego, jeżeli spełnia on kryteria godziwości?więcej »

Po 24 miesiącach umowa na czas nieokreślony

Przekroczenie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak uznał Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 23 września 2014 r. (III PZP 2/14).więcej »

Praktyka

Co czwarty niepełnosprawny pracuje zawodowo

W Polsce żyje prawie trzy miliony czterysta tysięcy osób niepełnosprawnych, a w tym ponad dwa miliony w wieku produkcyjnym. Niestety tylko co czwarty pracuje zawodowo i choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50 proc.więcej »

Zarządzanie wiekiem

Wydłużony wiek emerytalny, a także starzejące się społeczeństwo i niska "dzietność" to tylko kilka zjawisk, które wpłyną na zmianę struktury wiekowej pracowników na rynku pracy, a tym samym także w firmach. W związku z tym zmieniają się też cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym z jej głównych priorytetów jest zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie uważa się za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu. W dniu 26 września br. w Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami pod hasłem: „Zarządzanie wiekiem - co to jest, do czego to się może przydać?"więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-10-17 Procedury rachunkowości w podmiocie lecznictwa według przepisów – wdrożenie i monitoring, Warszawa. więcej  »
2014-11-21 Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych w świetle najnowszych przepisów dotyczących BHP, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter