Newsletter e-BHP - 2016-06-09 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Specyfika pracy związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych powoduje, że zarówno personel medyczny (np. diagnosta laboratoryjny), jak i pomocniczy może być narażony na bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi (np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina, nasienie) zakażonej osoby lub ze skażonym materiałem biologicznym sprzętem, aparaturą medyczną lub otoczeniem pacjenta (np. meble, bielizna pościelowa i osobista). Dlatego redukcja ryzyka zawodowego i ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem biologicznych czynników chorobotwórczych to problem, przed którym staje zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca.

Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami Kodeksu pracy to właśnie pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi technicznych, organizacyjnych i indywidualnych środków ochrony, właściwych dla określonego poziomu zagrożenia.

Więcej na temat bhp w laboratorium w publikacji "Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line".

PS. Wygodna forma poradnika on-line ułatwi codzienne korzystanie z zawartej w nim wiedzy.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-bhp@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała e-przewodnik

Równocześnie z uruchomieniem kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała e-przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w kontekście starzenia się pracowników. więcej »

Ograniczenie zakazu zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

8 czerwca 2016 r. Senatorowie zajmowali się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji Kodeksu pracy jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. więcej »

W kręgu brudnej elektryczności – elektrohigiena w miejscu pracy

Już 1 lipca b.r. wchodzi w życie Dyrektywa UE, dotycząca ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi. Dokument ten może wpłynąć na zmianę dotychczas obowiązujących zasad BHP w krajach członkowskich. Pomocne w utrzymaniu właściwej „elektrohigieny” mogą być nowoczesne technologie, pozwalające skutecznie obniżyć emisję pól elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka. więcej »

POLECAMY

Najnowsze zmiany przepisów oraz trudne zagadnienia w Prawie pracy w 2016 r.

Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na cza określony? Na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?

Na te inne zadawane przez uczestników pytania otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: "Najnowsze zmiany przepisów oraz trudne zagadnienia w Prawie pracy w 2016 r.".

Nowe dokumenty związane z uprawnieniami rodzicielskimi więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa on-line

To poradnik, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami! więcej »

Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wymagane jest rejestrowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnionego do tego inspektora BHP. Wynika to z rozporządzeń BHP oraz Kodeksu pracy! więcej »

Zadbaj o udoskonalenie wprowadzonego Systemu Zarządzania. Miesięcznik "ISO Serwis" przesłany na Twoja skrzynkę w formacie PDF pozwoli Ci być na bieżąco z nowościami z zakresu norm ISO. więcej »

Praktyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich

Wciąż - pomimo pozytywnego zjawiska zmniejszania się liczby wypadków przy pracy o skutkach śmiertelnych i ciężkich, jak również wskaźników wypadkowości (liczby osób poszkodowanych na 1 tys. osób pracujących) - dochodzi do tragicznych zdarzeń wypadkowych, w szczególności w branżach i zakładach, charakteryzujących się występowaniem wielu zagrożeń wypadkowych. Na podstawie publikacji GUS Wypadki przy pracy w 2015 (dane wstępne dotyczące wypadków zgłoszonych w 2015 r.) PIP  przygotował opracowanie "Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich". więcej »

Stan bhp w górnictwie w 2015 roku

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego zamieszczony został raport "Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2015 r.".  więcej »

Warunki pracy w 2015 roku

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych i ich wpływu na osoby zatrudnione daje podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie „Warunki pracy w 2015 roku”. więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-06-20 Jak sprawdzać jakość ochrony danych osobowych? Sprawdzenia wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a kto może go kontrolować?, Warszawa. więcej  »
2016-06-22 Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym. Jak bez większych kłopotów wybudować i oddać w użytkowanie obiekt budowlany?, Warszawa. więcej  »
2016-06-23 Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem, Warszawa. więcej  »
2016-06-27 Odpowiedzialność i obowiązki różnych podmiotów gospodarczych przy udostępnianiu maszyn na rynku UE z uwzględnieniem nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Warszawa. więcej  »
2016-06-29 Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 20 kV, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter