Newsletter e-BHP - 2016-07-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowelizacja ustaw o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz o odpadach i oczywiście konieczność postępowania zgodnie polityką ekologiczną UE spowodowała, że pojawiły się całkowicie nowe uwarunkowania zarówno prawne, organizacyjne jak i technologiczne w gospodarce odpadami. Zgodnie z tymi wytycznymi składowanie np. staje się jedynie ostatecznym sposobem zagospodarowania niewielkich ilości stabilnych biologicznie odpadów, których nie udało się wykorzystać. Stare składowiska natomiast budzą coraz większe zainteresowanie jako zasoby materiałowe jak i energetyczne, których wykorzystanie może przynieść spore korzyści finansowe. Można przewidywać, że niedługo stare składowiska znikną,  a tereny po nich zostaną zrekultywowane.

Więcej…..


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

BHP wysokich temperatur, czyli jak zadbać o pracownika latem

Średnia maksymalna temperatura w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie wynosiła 29.7°C. Tegoroczne prognozy wskazują, że także nadchodzące lato będzie owocować w upalne dni. Słońce i skwar za oknem cieszą każdego urlopowicza, jednak dla pracodawców to szereg dodatkowych obowiązków, które muszą spełnić chcąc zapewnić pracownikom komfortową pracę. I nie chodzi tylko o to, aby spełniać wymagane przez normy minimum. więcej »

Konkurs dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy

Trwa 44 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego celem jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. więcej »

Wyzwanie związane z BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach: co można zrobić?

Z różnych względów europejskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Aby zatem poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) w takich przedsiębiorstwach, EU-OSHA uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityk, strategii i praktycznych rozwiązań. Wyniki pierwszej fazy tego projektu zostały opublikowane i zorganizowano seminarium dla zainteresowanych podmiotów w celu omówienia ustaleń. więcej »

POLECAMY

Obowiązki przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem REACH i innych przepisów o chemikaliach - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę rozporządzenie REACH oraz powiązane z nim inne przepisy? Jakie ponosi się konsekwencje za nieprzestrzeganie wymagań rozporządzeń REACH i CLP?

Uporządkuj i uzupełnij swoją wiedzę, szczególnie o legislacyjną praktykę jaka wytworzyła się w zakresie rozporządzenia REACH i CLP na szkoleniu: "Obowiązki przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem REACH i innych przepisów o chemikaliach - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?"

Rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH (wymagane dane, procedura rejestracyjna, dokumentacja rejestracyjna, terminy) więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej

Pierwsza kompleksowa i praktyczna publikacja o higienie w medycynie przeznaczona dla pielęgniarek epidemiologicznych, higienistek, inspektorów ds. higieny, dyrektorów szpitali oraz właścicieli prywatnych gabinetów. więcej »

Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych

„Instrukcja BHP” to praktyczny zestaw dwóch laminowanych tablic formatu A3, składanych do formatu A4, przystosowanych do powieszenia. Zawiera instrukcje BHP dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników przy pracach betonowych i żelbetowych. więcej »

Nie możesz nadążyć za ciągłymi zmianami w przepisach transportowych? Sięgnij po nasz miesięcznik "Transport drogowy", w którym znajdziesz informacje prawne oraz praktyczne wskazówki. więcej »

Praktyka

Bezpieczna dostawa na budowę

Dbanie o należyty poziom bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie standardów BHP jest w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych szczególnie ważne. Profilaktyka i wiedza praktyczna w tym zakresie eliminuje ryzyko wystąpienia wypadków, co jest głównym celem przepisów o bezpieczeństwie w środowisku pracy. W działalności, jaką jest praca na budowie czy dostawa towaru, przestrzeganie odpowiednich zasad jest bardzo istotne, zagrożenia mogą bowiem pojawić się już od momentu załadunku towaru, w trakcie transportu, aż do rozładunku na miejscu budowy. więcej »

Wypadki przy pracy w I kwartale 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie sygnalne dotyczące wypadków przy pracy w I kwartale 2016 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była większa o 0,7% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. więcej »

Prawo

BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne – nowe rozporządzenie

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-08-24 Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu, Warszawa. więcej  »
2016-08-25 Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty, Warszawa. więcej  »
2016-09-02 Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa. więcej  »
2016-09-13 Modernizacja instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, Warszawa. więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter