Newsletter e-BHP - 2006-10-17 « wstecz


Co w prawie piszczy?

Już obowiązuje
Od 1 września 2006 r. obowiązuje już rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. nr 135, poz. 959.

więcej...


Weszło w życie
Z dniem 23 września 2006 r. weszło w życie rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska w dniu 24 sierpnia b.r., dotyczące zasad bhp obowiązujących przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141). więcej...


Informacje sprasowane

Groźny Ostrów Tumski
Ostrów Tumski to znany w Polsce wrocławski obiekt zabytkowy. Mimo trwającego tam od pewnego czasu remontu, po terenie przewija się codziennie liczna rzesza turystów. Nie zdawali oni sobie jednak sprawy, jak wielkie grozi im niebezpieczeństwo. więcej...


Ochroniarze bez dodatku nocnego
Firmy z Kujawsko-Pomorskiego łamią prawo pracownicze. Obciążają swoich pracowników nadmierną ilością godzin pracy i nie wypłacają im dodatków za nocne dyżury. więcej...


Ofiara pracy na wysokości
Wadliwe rusztowanie stało się przyczyną kolejnego śmiertelnego wypadku na budowie. więcej...


Skandal w kieleckim Argosie
Ochroniarze, zatrudnieni przez kielecką firmę Argos, pracowali w skandalicznych warunkach. Nie pomogły rozmowy z prokurentem firmy, dlatego zdesperowani zgłosili się po pomoc do dziennika "Echo Dnia". więcej...


Warto wiedzieć

Cywilne roszczenia przy wypadku w pracy
Świadczenia z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy zaspokajane są w pierwszym rzędzie z ubezpieczenia społecznego, co szczegółowo określone jest w art. 6 odnośnej ustawy z 30 października 2002 roku (Dz. U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). Dodatkowo, po wyczerpaniu tej drogi, pracownik może dochodzić od swojego pracodawcy na drodze cywilnej renty uzupełniającej lub zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Prawo to zawarte jest w Kodeksie cywilnym w art. 444 i 445. Ma ono jedynie charakter wyrównawczy, stąd jego wysokością nie rządzą ścisłe reguły. więcej...


1001 drobiazgów

Gdańsk - Konferencja "Robotnicy 2020"
W dniu 2 września b.r. odbyła się w Gdańsku konferencja "Robotnicy 2020 - środowisko pracy w nadchodzących dekadach - szanse i zagrożenia". więcej...


GIP gościł kolegów z Federacji Rosyjskiej
26 września b.r. Główny Inspektorat Pracy gościł przedstawicieli resortu pracy Federacji Rosyjskiej i odpowiednich struktur terenowych, zajmujących się problemami zbliżenia rosyjskiego prawa do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. więcej...

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter