Newsletter e-BHP - 2017-09-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

aby poznać najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników proponujemy Państwu udział w specjalistycznym szkoleniu: Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje.

Specjalista medycyny pracy Pan Jacek Jakubowski przybliży uczestnikom aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia pacjentów, a także sprawiającym w praktyce najwięcej trudności lekarzom.

Wydawanie właściwych zaświadczeń przez lekarzy medycyny pracy – uzyskaj praktyczne wskazówki…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-bhp@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

EU-OSHA chce wspierać małe przedsiębiorstwa, by stawały się bezpieczniejsze, zdrowsze i odnosiły sukcesy

Małe przedsiębiorstwa stanowią główny filar gospodarki UE. Jednak ze względu na brak zasobów lub fachowej wiedzy zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy jest dla wielu małych firm nie lada wyzwaniem. więcej »

Wsparcie dla europejskiego filara praw socjalnych za pomocą projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Ochrona interesów wszystkich pracowników, w każdym wieku, jest szczególnie ważna w kontekście europejskiego filara praw socjalnych, którego celem jest zapewnienie takich praw jak równość szans i godziwe warunki pracy; na przykład jedna z jego 20 zasad to „Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy”. więcej »

Wypadek w pracy – kto odpowiada?

Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP. Regulacje doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie Pracy – wskazuje on podmioty odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy. Znajomość wyżej wspomnianych przepisów nie pozostaje bez znaczenia – jest szczególnie istotna np. na budowie, kiedy dochodzi do nieprzewidzianego wypadku z udziałem pracownika. Nie zawsze bowiem – choć może się tak pozornie wydawać – pełną odpowiedzialność za wystąpienie zdarzenia ponosi pracodawca. W wielu przypadkach dotyczy ona także innych podmiotów. więcej »

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie sygnalne dotyczące wypadków przy pracy w I półroczu 2017 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 39093 osoby i była o 0,4% mniejsza niż w I półroczu 2016 r. więcej »

POLECAMY

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line

Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady. więcej »

Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wymagane jest rejestrowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnionego do tego inspektora BHP. Wynika to z rozporządzeń BHP oraz Kodeksu pracy! więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy

Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli. więcej »

Masz wątpliwości, jak dokładnie  powinno wyglądać orzeczenie? Skorzystaj z naszej publikacji „Dokumentacja dla medycyny pracy”! więcej »

Prawo

BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

5 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-09-15 Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
2017-09-25 Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy, Warszawa więcej  »
2017-10-06 Czas pracy na hali produkcyjnej według najnowszych przepisów Kodeksu Pracy 2017, Warszawa więcej  »
2017-10-18 Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu, Warszawa więcej  »
2017-10-19 Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty, Warszawa więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter