Newsletter e-BHP - 2006-11-15 « wstecz


Co w prawie piszczy?

Już obowiązuje
Od 25 października b.r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia i Środowiska Pracy. więcej...


V Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy
W dniach 29 - 30 listopada, w Jachrance odbędzie się V Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy - Zwiększenie odpowiedzialności pracodawcy z tytułu nieprzestrzegania prawa pracy – projektowane zmiany. więcej...


Weszło w życie
Od 20 października 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Rozporządzenie to zostało opublikowane 5 października w Dz. U. nr 180, poz. 1325.

więcej...


Informacje sprasowane

Badania "Ergotest"
Firma Fleishman-Hillard przeprowadziła ogólnopolskie badania stanowisk pracy "Ergotest". więcej...


Tiziana Moda w prokuraturze
Uchybienia przepisom Kodeksu Pracy doprowadziły firmę Tiziana Moda Italia z Rawicza przed oblicze prokuratora. więcej...


Warto wiedzieć

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność kadry kierowniczej z zakresu bhp
Pracodawcy i ich kadra kierownicza mają obowiązek takiego zorganizowania stanowisk i przebiegu pracy podległych im pracowników, aby spełnione były wszelkie obowiązujące w tym względzie normy bhp. Jednocześnie spoczywa na nich obowiązek nadzoru i kontroli ich przestrzegania. więcej...


1001 drobiazgów

51 obrady SLIC
W Helsinkach, w dniach 23-24 października b.r. po raz 51 odbyły się obrady Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W skład SLIC poza członkami Unii wchodzą 3 kraje EFTA (Islandia, Norwegia i Lichtenstein). Polska reprezentowana była przez Karolinę Główczyńską-Woelke i Pawła Roznowskiego z GIP. więcej...


POLAGRA - nagroda dla "Bezpiecznego Gospodarstwa Rolnego"
W dniach 12 - 15 października odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA FARM. To największe tego typu targi w Europie Środkowej. W tym roku uczestniczyło w nich 1350 wystawców z 16 krajów. więcej...


Rosja: X Międzynarodowe Specjalistyczne Targi BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY 2006
W dniach od 5 do 8 grudnia, w Moskwie, odbędą się X Międzynarodowe Specjalistyczne Targi BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY. Patronują im Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Rozwoju Społecznego FR, Wszechrosyjskie Centrum Ochrony Pracy i Izba Handlowo-Przemysłowa FR. więcej...


XIV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu
W dniach od 3 do 6 czerwca 2007 roku, w Elblągu odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu - Noise Control 2007. Jej organizatorami są CIOP-PIB, Polskie Towarzystwo Akustyczne i Komitet Akustyki PAN, we współpracy z Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki AGH oraz Zakładem Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. więcej...


Związek Zawodowy "Budowlani" odznaczył PIP
Związek Zawodowy "Budowlani" przyznał PIP odznakę "Zasłużony dla Budownictwa". więcej...

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter