Newsletter e-BHP - 2005-08-25 « wstecz


Co w prawie piszczy?

Już obowiązuje:
1 lipca 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 oraz Dz. U. z 2005 r. nr 116, poz. 972). więcej...


O szkodliwych czynnikach w środowisku pracy.
26 maja 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na nie (Dziennik Ustaw nr 81 poz.716 z 2005 r.). więcej...


Weszło w życie:
1 lipca 2005 roku weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów o służbie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 246, poz.2468 oraz z 2005 r. nr 117, poz. 986). więcej...


Informacje sprasowane

Milion do zwrotu.
Rutynowa kontrola PIP w firmie Visteon w Praszce wykazała, że firma zaniżała pracownikom nagrody jubileuszowe, dodatki w godzinach nadliczbowych oraz rekompensaty za pracę w niedziele. Wynikało to z nieznajomości prawa. więcej...


Niebezpieczna budowa.
Jak donosi ″Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska″, Państwowa Inspekcja Pracy wykryła szereg nieprawidłowości przy przebudowie ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy. Budowa była wyjątkowo źle zorganizowana. więcej...


Przepisy chronią palaczy?
Całkowity zakaz palenia papierosów dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów użyteczności publicznej, a także pomieszczeń w zakładach pracy. W małych lokalach gastronomicznych palić można wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. więcej...


Skandal w krewetkach.
Pracownicy przetwórni krewetek w Nowej Soli powiadomili PIP o skandalicznych warunkach w jakich pracują. Ludzie skarżą się, że w brutalny sposób są poganiani, w zakładzie panuje fetor trudny do opisania, a za pracę dostają 400 zł miesięcznie. więcej...


Warto wiedzieć

Książka kontroli firmy.
Od sierpnia ubiegłego roku każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia i przechowywania książki kontroli. Ten obowiązek wynika z art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz.1807). więcej...


1001 drobiazgów

Bezpieczne gospodarstwo.
26 czerwca w Modliszewicach koło Końskich rozpoczęto w regionie świętokrzyskim kampanię promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem ″Bezpieczne gospodarstwo rolne″. Impreza zbiegła się z Dniami Otwartych Drzwi zorganizowanymi przez miejscowy ośrodek doradztwa rolniczego i Krajowymi Dniami Ziemniaka. więcej...


SAWO 2005.
Tegoroczne, 17 Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2005 odbywały się pod hasłem ″Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo″. więcej...

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter