Newsletter e-BHP - 2007-04-18 « wstecz


Co w prawie piszczy?

W Dz. U. opublikowano
W Dz. U. Nr 49 z 20 marca opublikowano rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (poz. 330) z 2 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie 21 czerwca. więcej...


Wynagrodzenie czy czas wolny
Na łamach „Trybuny Górniczej” rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Przemysław Pogódek, wyjaśnił kwestię, czy pracownikom, którzy w związku z usuwaniem awarii musieli zostać na drugą zmianę i dostali za to czas wolny w wymiarze 1:1,5, przysługuje jeszcze dodatkowe wynagrodzenie, o co się upominają. więcej...


Informacje sprasowane

Bezpieczne gospodarstwo
Statystyki wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazują, że z roku na rok liczba ofiar systematycznie maleje - w 1997 roku przy pracach polowych zginęły aż 334 osoby, w ubiegłym roku było 128 ofiar. więcej...


Dyskryminacja kobiet-ratowników
Dotychczas pogotowie ratunkowe chętnie zatrudniało pielęgniarki, specjalistki z zakresu anestezjologii czy medycyny ratunkowej. Reforma systemu ratownictwa medycznego i tworzenie mniej licznych zespołów ratowniczych będzie dyskryminowało słabsze fizycznie kobiety. więcej...


Przerwy w pracy
Jak donosi „Nowy Tygodnik Opolski” trzecim problemem pod względem liczby złożonych skarg zgłaszanym przez pracowników z województwa opolskiego jest brak przerw w pracy. więcej...


Samobójstwa w Renault
Policja francuska prowadzi śledztwo w sprawie trzech przypadków samobójstw, jakie popełnili w ciągu ostatnich miesięcy pracownicy ośrodka projektowego Technocentre Renault w Gyuyancourt pod Paryżem. Wszystko wskazuje na to, że powodem desperackich czynów było przeciążenie pracą i stres związany z wyśrubowanymi zadaniami. więcej...


Warto wiedzieć

Coraz więcej wypadków przy pracy
Jak podał GUS, w 2006 roku w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych ponad 95,4 tys. osób, czyli o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość z nich - prawie 65 tys. - zdarzyła się w sektorze prywatnym. Niepokojący jest, po kilku latach tendencji spadkowej, wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. więcej...


Przeciwdziałanie stresowi w pracy
Do nowych zagrożeń, które mogą prowadzić do chorób i wypadków przy pracy, zaliczane są m.in. nieodpowiednie psychospołeczne warunki pracy. więcej...


1001 drobiazgów

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Pod przewodnictwem prof. Michał Bołtryka 13 marca b.r. obradowała w Warszawie Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. więcej...


XIV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'07
W dniach 3-6 czerwca w Elblągu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'07 więcej...

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter