Newsletter e-BHP - 2007-06-21 « wstecz


Co w prawie piszczy?

Bezpieczniejsze, bo certyfikowane firmy usługowe w kopalniach
W zeszłym roku w kopalniach węgla kamiennego doszło do 468 wypadków, w tym 19 śmiertelnych. Co piąty zatrudniony pod ziemią górnik to pracownik prywatnej firmy, a nie kopalni. Tymczasem nie ma sposobu, żeby sprawdzić taką firmę zanim zacznie ona świadczyć usługi dla kopalni – ale ten stan najprawdopodobniej nie potrwa już długo. więcej...


Chrońmy zdrowie pracowników!
Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa apeluje do pracodawców o przestrzeganie obowiązku zapewnienia pracownikom napojów podczas upału oraz – o ile jest to możliwe - o skracanie czasu pracy z powodu szczególnej uciążliwości wysokiej temperatury dla zdrowia pracowników. więcej...


W Dz. U. opublikowano
W Dzienniku Ustaw Nr 49 z 20 marca opublikowano rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (poz. 330) z 2 marca, zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej...


Wchodzi w życie
W Dzienniku Ustaw nr 89 pod pozycją 589 zamieszczono ustawę z 13 kwietnia b.r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2007 r. Jednak już od 1 czerwca obowiązuje art. 108 wymienionej ustawy.

więcej...


Informacje sprasowane

Chiński zwrot ku bezpieczeństwu
Jak podaje agencja Associated Press, chińska prokuratura doprowadziła do skazania 133 osób w związku z największymi katastrofami w kopalniach i wypadkami na drogach, w których zginęło ogółem 249 ludzi. Przykładne ukaranie osób na kierowniczych stanowiskach w urzędach i przedsiębiorstwach ma poprawić sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa. więcej...


Komisja się spóźniła
Usłyszałam tylko wielki huk. Od razu pobiegłam do okna. Tuż przy naszym domu leżał martwy człowiek - opowiada wstrząśnięta Maria Marciniak, mieszkanka stojącego przy torach budynku. Do tragedii doszło na dawnym przejeździe kolejowym przy ulicy Klecińskiej. Tory biegną przez środek placu budowy drugiej nitki estakady. więcej...


Pracodawca nie zrobił nic, żeby uniknąć wypadków
Skierowanie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 221 k.k. w związku z art. 220 § 1 k.k to plon kontroli przeprowadzonej przez PIP w „SCHNEIDER POLSKA” Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej. więcej...


Warto wiedzieć

BHP – droga ku efektywności ekonomicznej
Wiadomo, że od BHP nie ma ucieczki – dostosowanie firmy do odpowiednich standardów wynika zarówno z rzeczywistości prawnej, jak i rachunku ekonomicznego. Tego pierwszego czynnika nie zmienimy, ale na drugi możemy wpływać, efektywnie zarządzając wydatkami. więcej...


GUS o warunkach pracy w 2006 roku
W czerwcu ukaże się kolejna edycja publikacji Głównego Urzędu Statystycznego "Warunki pracy", która będzie zawierać informacje za 2006 rok. Publikacja stanowi zbiór cennych informacji w dziedzinie warunków pracy w Polsce zebranych w ciągu ostatnich dwóch lat. więcej...


1001 drobiazgów

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy
Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy wraz z zastępcą Romanem Giedrojciem wzięli udział w 52 posiedzeniu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), zorganizowanym w ostatnich dniach maja w Dortmundzie w ramach prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. więcej...


Mniej skarg i kar, a więcej prewencji
Skargi i wnioski kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2004-2006 były jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy, która zebrała się 25 maja b.r. w siedzibie Sejmu. więcej...


Młodzi w pracy
Państwowa Inspekcja Pracy, odpowiadając na apel Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, przyłączyła się w 2006 r. do kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. więcej...

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter