Newsletter e-Podatki - 2012-05-02 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wymiar składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych reguluje art. 18 ust. 5 b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. zmianami podstawę wymiaru składek stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Należy pamiętać, że podstawa ta nie może być wyższa nić kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez prezesa GUS. Kwestią problematyczna może być sposób, w jaki należy obliczyć kwotę dla pracownika, który jest zatrudniony w dwóch lub więcej firmach. Dokładne omówienie tego tematu, jak również informacje o wszystkich zmianach w ubezpieczeniach jakie pojawiły się w tym roku znajdą Państwo w poradniku “Kadry i płace”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Należy pamiętać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia zmienia się od trzeciego miesiąca każdego kwartału.
Aktualności
1.1. Sejm uchwalił ustawy dotyczące umów z Jersey i Baliwatem Guernsey
W dniu 27 kwietnia br. Sejm uchwalił trzy ustawy dotyczące umów między Polską a Wyspą Jersey oraz z Baliwatem Guernsey. Umowy dotyczą m.in. wymiany informacji w sprawach podatkowych. Umowy z Jersey dotyczą również zasad podwójnego opodatkowania.
więcej »
1.2. Ponad 2 mln zeznań podatkowych przez internet
Ministerstwo Finansów poinformowało o nowym rekordzie – ponad dwa miliony formularzy podatkowych zostało złożonych przez Internet. To ponad 100 proc. więcej formularzy niż w roku ubiegłym. Poniedziałek był ostatnim dniem rozliczeń z fiskusem za 2011 r.
więcej »
1.3. Trwają jeszcze prace nad założeniami do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów
Ministerstwo Finansów pracuje jeszcze nad założeniami do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów. Mają one być gotowe do końca drugiego kwartału tego roku, a nie jak informowano wcześniej – do końca kwietnia. Terminem referencyjnym wejścia podatku w życie jest 1 stycznia 2015 r.
więcej »
1.4. Podatek od reklam ulicznych?
Gminy szukają sposobów na zwiększenie swoich dochodów. Budżety może podreperować m.in. kontrowersyjny podatek od ulicznych reklam. Miałaby to być nowa danina, niezależna od opodatkowania nieruchomości. Nowy podatek obciążałby firmy zamawiające reklamy.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podatek od środków transportowych
Posłanka Elżbieta Rafalska wystosowała interpelację nr 3255 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku od środków transportowych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ogłoszono ją podczas 11 posiedzenia w dniu 29 marca br.
więcej »

System INTRASTAT w 2012 r., czyli obowiązek sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej
Specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT przygotowaliśmy seminarium, na którym będą Państwo mieli okazję wyjaśnić razem z naszym ekspertem wszystkie wątpliwości. Celem spotkania poświęconego systemowi INTRASTAT jest przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych dotyczących tego zagadnienia. A szczególnie na temat nowego obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz nowych wysokości progów statystycznych. więcej »


Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej
Aby przybliżyć Państwu zasady kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, serdecznie zapraszamy na fachowe seminarium skierowane do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ. Na wszystkie Państwa pytania odpowie nasz doświadczony ekspert! Poznają Państwo również zasady kontroli świadczeń opieki zdrowotnej. więcej »


Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe
Jeśli chcą Państwo poznać przepisy obowiązujące od stycznia 2012 oraz zapoznać się z przykładami praktycznymi w zakresie przewozu i spedycji, zapraszamy na seminarium. więcej »


Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR
Jeśli chcą Państwo poznać podstawowe regulacje prawne dotyczące umowy ADR serdecznie zapraszamy na seminarium Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR. Razem z naszym specjalistą, będą Państwo mieli możliwość odpowiedzieć na nurtujące pytania i wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tym zakresie. więcej »

Zobacz praktyczne i fachowe wyjaśnienia i interpretacje stosowania przepisów celnych i podatkowych dla eksporterów, importerów, agencji i służb celnych – znajdziesz je tutaj. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 9 maja 2012
UMOWY
4 maja 2012 r.
ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r., Dz.U. z 20 kwietnia 2012r., nr 76, poz. 430.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-05-11 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Kraków więcej »
  • 2012-05-14 - System INTRASTAT w 2012 r., czyli obowiązek sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Poznań więcej »
  • 2012-05-25 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Warszawa więcej »
  • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
  • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter