Newsletter e-Podatki - 2012-05-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Czy wiedzą Państwo, jakie są zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Czy zapoznali się już Państwo z podstawowymi dokumentami regulującymi problematykę zawierania umów z NFZ?

Istotne są tu rodzaje i zakresy stosowania świadczeń oraz warunki formalne wymagane od świadczeniodawców. Należy również znać zasady postępowania odwoławczego, a także zasady kontroli świadczeń. Jest to szczególne ważne teraz, w dobie ogromnych zmiany w systemie opieki zdrowotnej.

Akademia Dashofera zaprasza na seminarium dotyczące nowych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Spotkanie poprowadzi doświadczona prawniczka pani Agnieszka Macheta. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

Aktualności
1.1. Obowiązuje ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
W dniu 5 maja br. weszła w życie ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. „Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”  sporządzono w dniu 13 września 2011 r. w Warszawie. Ustawę ratyfikacyjną Sejm uchwalił w dniu 2 marca 2012 r., a 13 kwietnia podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. Przepisy nowej umowy zastąpią obowiązujące obecnie porozumienie z 23 czerwca 1993 r. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.owe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2013 r. więcej »
1.2. Ministerstwo Finansów poinformowało o rekordowym wyniku akcji Szybki PIT
Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji Szybki PIT. Padła w niej rekordowa liczba rocznych deklaracji podatkowych złożonych przez Internet – 2 066 328 elektronicznych PIT-ów, a więc 100 proc. więcej niż rok temu. Liczba ta obejmuje formularze: PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. więcej »
1.3. Opodatkowanie świadczeń pracowniczych
PKPP Lewiatan zachęca do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym opodatkowania świadczeń pracowniczych. PKPP Lewiatan jako organizacja pracodawców chciałaby podjąć działania zmierzające do zmiany stanu prawnego w tym zakresie, dlatego chciałaby zebrać opinie i doświadczenia przedsiębiorców. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Polacy narzekają na kontakty z urzędami
Ponad połowa Polaków (51 proc.) narzeka na niedogodności w kontaktach z polskimi urzędami – najczęściej na "zbyt długie oczekiwanie” oraz „odsyłanie do innego urzędu”. Tak wynika z badań przeprowadzonych w kwietniu br. przez konsultantów Zielonej Linii – centrum informacyjnego służb zatrudnienia. więcej »
2.2. Wydatki na reprezentację nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu
Dla ustalania warunków transakcji handlowych, zasad współpracy gospodarczej czy też negocjowania, zawierania i podpisywania umów obrotu gospodarczego ponoszenie wydatków na usługi gastronomiczne nie jest warunkiem istotnym. Jeżeli podatnik koszty takie ponosi, to są to w istocie rzeczy koszty kreowania i/lub utrwalania jego dobrego wizerunku jako podmiotu oraz kontrahenta gospodarczego. Wydatki tego rodzaju są kosztami reprezentacji podatnika. Koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 kwietnia 2012 r. więcej »
Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »

Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszym przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i Unii Europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe. więcej »


Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Nie rozumiesz swojego prawnika? Jedyne co zrozumiałeś to kwota na fakturze z kancelarii? Zrozum więcej! Skorzystaj z poradnika elektronicznego „Aktualne umowy gospodarcze”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 15 maja 2012
UMOWY
4 maja 2012 r.
ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r., Dz.U. z 20 kwietnia 2012r., nr 76, poz. 430.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
  • 2012-05-14 - System INTRASTAT w 2012 r., czyli obowiązek sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Poznań więcej »
  • 2012-05-25 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Warszawa więcej »
  • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
  • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter