Newsletter e-Podatki - 2012-05-15 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

1 stycznia 2012 zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie transportu i spedycji. Przede wszystkim zmianie uległ zakres odpowiedzialności nadawców za błędy związane z transportem. Duża część odpowiedzialności została przeniesiona z przewoźników na nadawców, ci ostatni będą musieli liczyć się z wysokimi karami, jeśli nie zastosują nowych przepisów. Warto wiedzieć, jak się zachować, gdy towar ulegnie zniszczeniu, bądź zaginie. By zapoznać się z nowymi przepisami w zakresie transportu, zapraszamy na nasze seminarium. Spotkanie poprowadzi Andrzej Sikorski-specjalista, z wieloletnim stażem w dziedzinie transportu. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego wzrosła do 6,25 proc. w skali roku. Zgodnie więc z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,5 proc. w skali rocznej. więcej »


1.2. Zasady opodatkowania bonów podatkiem VAT zostaną ujednolicone?
Komisja Europejska chce ujednolicić zasady opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi. Aktualizacja i harmonizacja unijnych przepisów miałaby nastąpić wraz z początkiem 2015 r. Harmonizacja przepisów miałaby m.in. pozwolić na uniknięcie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem oraz trudnościami w rozszerzaniu działalności na inne kraje członkowskie. więcej »


1.3. Przedsiębiorcy nie będą już podwójnie karani
Przedsiębiorcy, którzy nie płacą w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS, nie będą już podwójnie karani. W czwartek Senat poparł jednogłośnie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. więcej »


1.4. Parlament Europejski przegłosował kolejną obniżkę stawek roamingu
W dniu 10 maja br. Parlament Europejski przegłosował kolejną obniżkę stawek roamingu w działających w Europie sieciach komórkowych. Od 1 lipca 2012 r. cena za minutę połączenia spadnie z 35 do 29 centów. Po raz pierwszy zostanie także ograniczony maksymalny koszt transmisji danych (do 70 centów za 1 megabajt). więcej »
Komentarze i opinie
2.1. NIekorzystne dla osób niepełnosprawnych przepisy ustawy o podatku dochodowym
Poseł Kazimierz Moskal zwrócił się w dniu 14 marca br. do Ministra Finansów z interpelacją (nr 2995) w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym. Chodziło m.in. o możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby ponoszące wydatki na osoby niepełnosprawne przebywające w domach opieki społecznej. więcej »
Sprawozdawczość finansowa
Chcesz sporządzić sprawozdanie szybko i poprawnie? Sięgnij po program Sprawozdawczość finansowa! To profesjonalne narzędzie pracy dla firm i biur rachunkowych. Program zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia zamknięcie okresu bilansowego. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przygotowuje bilans i RZiS w sposób automatyczny. Również automatycznie program sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, analizę wskaźnikową lub informację dodatkową do sprawozdania. Dzięki kreatorowi importu z łatwością zaimportujesz dane ze swojego programu księgowego.
więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Zgodnie z art. 81 ustęp 1a. książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej. Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w przypadku przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. 
więcej »


Umowa licencyjna w prawie autorskim
Zarówno polskie, jak i europejskie prawo w szczególny sposób chroni własność intelektualną twórców. Umowy licencyjne zawierane na gruncie prawa autorskiego dają wiele różnych możliwości przeniesienia prawa do korzystania z utworu. Nie jest to zagadnienie proste. Dlatego powstała publikacja „Umowa licencyjna w prawie autorskim . Opisuje ona nie tylko treść umowy ale zawiera także komentarz prawny, dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
więcej »

Umowa dostawy
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej zawarciem. Jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku opóźnionej dostawy? Co może zrobić dostawca w przypadku gdy zamawiający nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dostawy”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów dostawy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji.
więcej »


Nie trać czasu na przeglądanie setek stron internetowych pełnych reklam. Teraz wszystkie Aktualne klasyfikacje statystyczne znajdziesz w jednym miejscu! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 23 maja 2012
UMOWY
4 maja 2012 r.ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r., Dz.U. z 20 kwietnia 2012r., nr 76, poz. 430. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • .
więcej »
 • 2012-05-25 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Warszawa więcej »
 • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
 • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter