Newsletter e-Podatki - 2012-05-22 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od 18 kwietnia 2012 r. obowiązuje podatek od wydobycia niektórych kopalin, minister finansów przygotował również przepisy dotyczące kontroli ich wydobycia. Do przepisów tych należą projekty rozporządzeń wykonawczych w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopali oraz w sprawie wzoru deklaracji. I tak projekt z 26 marca 2012 r. rozporządzenie ministra finansów w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin określa formę i sposób wykonywania kontroli prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub koncentratu oraz rodzaj prowadzonej kontroli. Projekt ten zakłada kontrolę doraźną tj. w oparciu o analizę ryzyka. Dokładne omówienie tematu w znajdą Państwo w najnowszym numerze serwisu „Wskazówki celno-podatkowe”. Więcej…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Nowoczesne centrum usług elektronicznych - dane podatkowe w jednym miejscu
Ministerstwo Finansów otworzyło nowoczesne centrum usług elektronicznych Centrum Przetwarzania Danych (CPD) ma umożliwić koncentrację w jednym miejscu kilkudziesięciu rozproszonych systemów informatycznych resortu finansów z informacjami o rozliczeniach milionów podatników i płatników. więcej »
1.2. Prawie 120 tys. fikcyjnych faktur
Kontrola skarbowa w 2011 r. wykryła łącznie aż 120 tys. tzw. fikcyjnych faktur na sumę przekraczającą 5,8 mld zł. Urzędy przeprowadziły łącznie prawie 10 tys. kontroli. Wyniki kontroli skarbowej opublikowano w sprawozdaniu rocznym Kontroli skarbowej za rok 2011. więcej »
1.3. 1 proc. podatku na naukę
Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji naukowych. Pomysł popiera m.in. PKPP Lewiatan. Należy się zastanowić, czy pieniądze z odpisu podatkowego nie powinny trafić tylko do instytucji badawczo-rozwojowych, które już współpracują z biznesem. więcej »
1.4. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą i Islandią
W dniu 14 maja br. w Ottawie podpisano nową umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą, a w dniu 16 maja br. w Reykjaviku protokół w sprawie zmiany umowy podatkowej z Islandią. Umowy wprowadzają pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych. więcej »
1.5. Nowe formularze VAT
Formularze VAT-22, VAT-23, VAT-24 oraz VAT-25 zostaną dostosowane do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany przewidują projekty rozporządzeń z dnia 11 maja 2012 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podatek VAT a UEFA
Ministerstwo Finansów, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zwolnień podatkowych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), poinformowało, że UEFA sprzedając bilety na mecze organizowane w Polsce jest obowiązana do rozliczania VAT-u od tych biletów na terytorium RP. UEFA zarejestrowała się dla rozliczeń VAT-u w Polsce. więcej »

Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR
Jeśli chcą Państwo poznać podstawowe regulacje prawne dotyczące umowy ADR serdecznie zapraszamy na seminarium Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR. Razem z naszym specjalistą, będą Państwo mieli możliwość odpowiedzieć na nurtujące pytania i wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tym zakresie.
więcej »

Dokumentacja księgowego na CD
To gotowe druki dokumentów księgowych, które można dowolnie dostosować do własnych potrzeb, wypełniać i drukować. Niezbędne narzędzie do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej całej firmy, od dokumentów księgowych zewnętrznych, wewnętrznych, przez rejestry i ewidencje podatkowe, po dokumenty i pisma do urzędów skarbowych i ZUS.
więcej »


Transport drogowy
To miesięcznik przygotowany z myślą o firmach, które potrzebują informacji w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Zawiera tematy dotyczące zmianach i nowych regulacji prawnych. Jest on opracowany w zwięzły i przejrzysty sposób. Pomoże uniknąć błędów i kar nakładanych w wyniku kontroli.
więcej »


Aktualne umowy gospodarcze
Podpisując umowę musisz mieć 100% pewności jakie konsekwencje prawne twój podpis wywoła. Konsekwencje wynikające zarówno z przepisów prawa polskiego jak i prawa UE mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsięwzięcia gospodarczego. Poradnik elektroniczny „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo” jako jedyny na rynku przedstawia zebrane w jednym miejscu prawne aspekty zawierania umów według prawa krajowego i prawa UE. W poradniku znajdziesz jednolite opracowania ponad 50 różnych typów umów.
więcej »


Nie masz czasu, aby siedzieć godzinami nad przygotowaniem sprawozdania finansowego? Zostań użytkownikiem programu ”Sprawozdawczość finansowa”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 28 maja 2012
UMOWY
4 maja 2012 r.ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r., Dz.U. z 20 kwietnia 2012r., nr 76, poz. 430. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
  • 2012-05-25 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Warszawa więcej »
  • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
  • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter