Newsletter e-Podatki - 2012-06-05 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Czy wiedzą Państwo, jakie są zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Czy zapoznali się już Państwo z podstawowymi dokumentami regulującymi problematykę zawierania umów z NFZ?
Istotne są tu rodzaje i zakresy stosowania świadczeń oraz warunki formalne wymagane od świadczeniodawców. Należy również znać zasady postępowania odwoławczego, a także zasady kontroli świadczeń. Jest to szczególne ważne teraz, w dobie ogromnych zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Akademia Dashofera zaprasza na seminarium dotyczące nowych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Spotkanie poprowadzi doświadczona prawniczka pani Agnieszka Macheta. Chcesz wiedzieć więcej?...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Równość opodatkowania i ochrona słabszych podatników dzięki instytucji Rzecznika Praw Podatników
Fundacja Republikańska apeluje o rewizję systemu interpretacji podatkowych i powołanie Rzecznika Praw Podatników. Zdaniem ekspertów Fundacji brak jest kompleksowych regulacji systemowych, za to występuje wysoki poziom niesprawiedliwości i wewnętrzne sprzeczności.
więcej »
1.2. Odliczenie kosztów turnusu rehabilitacyjnego opiekuna
Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione za pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w związku z opieką nad niepełnosprawną córką? Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: można odliczyć jedynie wydatek poniesiony za pobyt córki na turnusie rehabilitacyjnym, w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną ze środków otrzymanych z MOPS.
więcej »
1.3. Przyjazny dla Przedsiębiorcy w Wielkopolsce
Urząd Skarbowy w Pile zdobył największą liczbę punktów w pierwszej edycji konkursu „Przyjazny dla Przedsiębiorcy” zorganizowanym przez Radę Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Celem konkursu było uhonorowanie najbardziej przyjaznych przedsiębiorcy urzędów, jednostek podległych samorządom oraz wszystkich instytucji publicznych na terenie Piły.
więcej »
1.4. Założenia do kolejnej ustawy deregulacyjnej w ciągu dwóch tygodni
W ciągu dwóch tygodni ministerstwo gospodarki zakończy prace nad projektem założeń kolejnej ustawy deregulacyjnej. Ma to być kontynuacja dwóch poprzednich ustaw. Jak podaje PAP, rozważany jest m.in. powrót do propozycji skrócenia terminu zwrotu różnicy VAT. Propozycja skrócenia tego terminu z 60 do 30 była w resortowym projekcie ustawy deregulacyjnej bis, ale z uwagi na ostry sprzeciw ministerstwa finansów zapis taki nie znalazł się w jej finalnej wersji.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Ograniczenie możliwości odliczania VAT zostanie przedłużone
Ministerstwo Finansów planuje wystąpić o przedłużenie derogacji lub wprowadzić inne instrumenty, ograniczające możliwość odliczania podatku VAT. Zdaniem Pracodawców RP spowoduje to, że polscy przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji niż firmy funkcjonujące na wspólnotowym rynku.
więcej »
Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swoje prawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Ocena pracownika i firmy
Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa? Polecamy e-book „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. W publikacji znajdziesz między innymi kwestionariusz stylu zarządzania czasem, zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika oraz wiele innych przydatnych formularzy i materiałów. więcej »

Sprawozdawczość finansowa
Chcesz sporządzić sprawozdanie szybko i poprawnie? Sięgnij po program Sprawozdawczość finansowa! To profesjonalne narzędzie pracy dla firm i biur rachunkowych. Program zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia zamknięcie okresu bilansowego. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przygotowuje bilans i RZiS w sposób automatyczny. Również automatycznie program sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, analizę wskaźnikową lub informację dodatkową do sprawozdania. Dzięki kreatorowi importu z łatwością zaimportujesz dane ze swojego programu księgowego. Nie zwlekaj. Zamów już teraz! więcej »


Aktualne umowy gospodarcze
Podpisując umowę, musisz mieć 100 proc. pewności jakie konsekwencje prawne twój podpis wywoła. Konsekwencje wynikające zarówno z przepisów prawa polskiego jak i prawa UE mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsięwzięcia gospodarczego. Poradnik elektroniczny „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo” jako jedyny na rynku przedstawia zebrane w jednym miejscu prawne aspekty zawierania umów według prawa krajowego i prawa UE. W poradniku znajdziesz jednolite opracowania ponad 50 różnych typów umów. więcej »

Masz wątpliwości przy wydawaniu orzeczeń lekarskich? Sprawdź miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 11 czerwca 2012
VAT
9 czerwca 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług., Dz.U. z 25 maja 2012r., nr 99, poz. 584. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
  • 2012-06-21 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Kraków więcej »
  • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter