Newsletter e-Podatki - 2012-06-12 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od 3 kwietnia 2012 r. można stosować przy sprzedaży wyrobów węglowych uproszczony sposób dokumentowania. Przepis ten dotyczy szczególnie niewielkich ilości węgla odbieranych bezpośrednio od podmiotu pośredniczących w jego sprzedaży. Dokument dostawy w formie uproszczonej wystawia się w dwóch egzemplarzach: jeden jest przeznaczony dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, a drugi dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument. Ponadto ustawodawca wskazał, że „dokument dostawy” może zostać zastąpiony przez inny dokument, który zawiera te same dane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w czerwcowym wydaniu serwisu „Wskazówki celno-podatkowe”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Aby faktura VAT mogła zostać użyta jako uproszczony dokument dostawy, musi zawierać: nazwę, kod CN oraz ilość wyrobów węglowych.
Aktualności
1.1. Podpisano protokół o zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem
W dniu 7 czerwca 2012 r. w Luksemburgu podpisano protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r.
więcej »
1.2. Zwrot VAT dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla GDDKiA
Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady zwrotu VAT dla przedsiębiorców. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Zasady zwrotu podatku VAT są takie same dla wszystkich przedsiębiorców, w tym też dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
więcej »
1.3. Metoda kasowa niekorzystna dla budżetu
Business Centre Club przekazał m.in. resortowi finansów rekomendacje rozwiązań, które mogą znacznie ograniczyć skalę zatorów płatniczych w Polsce. Wśród nich znalazło się również zastąpienie systemem kasowym memoriałowego systemu rozliczania podatków dochodowych systemem kasowym. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie metody kasowej byłoby jednak niekorzystne dla budżetu, a firmy musiałyby prowadzić podwójną ewidencję.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Euro a podatek
Zagraniczni piłkarze grający na Euro 2012 nie zapłacą podatku od dochodów uzyskanych z tytułu otrzymanych nagród i premii. Zapłaci go natomiast większość polskich piłkarzy. Jego wysokość będzie zależna od źródła wypłaty.
więcej »
2.2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: nie będzie podatku katastralnego
Po opublikowaniu  "Założeń Krajowej Polityki Miejskiej" pojawiły się wątpliwości, co do planów wprowadzenia podatku katastralnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu poinformowało, że z dokumentu nie wynika wprowadzenie żadnego nowego podatku.
więcej »

Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR
Jeśli chcą Państwo poznać podstawowe regulacje prawne dotyczące umowy ADR serdecznie zapraszamy na seminarium Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR. Razem z naszym specjalistą, będą Państwo mieli możliwość odpowiedzieć na nurtujące pytania i wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tym zakresie. więcej »

Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Może być ona prowadzona w formie elektronicznej. Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole, mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w razie przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Brakuje ci czasu na ocenę swoich pracowników? Oszczędź swój czas! Zamów zbiór dokumentów „Ocena pracownika i firmy”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 19 czerwca 2012
UMOWY
15 czerwca 2012 r.
ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r., Dz.U. z 31 maja 2012r., nr 103, poz. 618. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2012-06-20 - Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych- zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe , Warszawa więcej »
  • 2012-06-21 - Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, Kraków więcej »
  • 2012-06-29 - Praktyczne zastosowanie zwolnień spod wymagań Umowy ADR, czyli jak omijać ADR, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter