Newsletter e-Podatki - 2012-07-03 « wstecz

Szanowni Czytelnicy ! 

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Proponowane zmiany dotyczą m.in. definicji eksportu. Według jej nowego brzmienia eksport będzie dotyczył również towarów objętych procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie o eksporcie towarów mówimy tylko wtedy, kiedy procedura wywozu towarów poza terytorium UE rozpoczyna się na terytorium Polski. Ponadto, proponowane zmiany mają objąć definicje faktury, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz stawki 0% w eksporcie.
Szczegółowe omówienie przygotowywanych zmian znajdą Państwo w lipcowym wydaniu serwisu „Wskazówki celno–podatkowe”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.2. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym
W odpowiedzi na informacje przedstawione podczas konferencji prasowej PiS Ministerstwo Finansów w dniu 29 czerwca br. poinformowało, że od 2004 r. w Ministerstwie nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku, w którym podstawę opodatkowania dla wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części stanowiłaby wartość nieruchomości (tzw. podatek katastralny).
więcej »


1.2. Wyższa ulga na czwarte i kolejne dziecko
PAP ponformował, że Ministerstwo finansów proponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc. i podniesienie do 112 tys. zł limitu dochodów dla rodzin z jednym dzieckiem, a do 56 tys. zł dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko. We wtorek projektem ma się zająć rząd.
więcej »


1.3. Zmiany w VAT obciążą przedsiębiorców?
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Przewiduje ona m.in. zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego oraz modyfikację w zakresie określenia podstawy opodatkowania. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan uważa, że chociaż zmiany te mają na celu uproszczenie systemu podatkowego i przybliżenie polskich regulacji do unijnych, jednak dla olbrzymiej grupy podatników oznaczają pogorszenie ich pozycji i wymagają przemodelowania systemów księgowych i rozliczeniowych.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Polska jednym z krajów o najniższym poziomie stabilności podatkowej
Polska, Węgry, Rumunia i Rosja są najmniej stabilne podatkowo w Europie. Najlepiej równowagę swojego otoczenia prawnego oceniają podatnicy w Szwajcarii, Danii, Luksemburgu i Szwecji. 50 proc. respondentów uznaje, że niestabilność systemów podatkowych i częste zmiany prawa niekorzystnie wpływają na ich działalność biznesową. W Polsce, Rosji i Portugalii przedsiębiorcy wytoczyli organom podatkowym najwięcej spraw sądowych - wynika z badania stabilności otoczenia podatkowego przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 24 krajach regionu EMEA.
więcej »


2.2. Handlowcy apelują o dłuższy okres przejściowy dla zmian w VAT
Polska Izba Handlu apeluje do Ministerstwa Finansów o przedłużenia okresu przejściowego dla proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zmian tak, by mieli więcej czasu na dostosowanie do zmian swojej infrastruktury programowej i operacyjnej. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2013 r.
więcej »

Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja
Czy wiedzą Państwo, jakie są zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Aby wyjaśnić wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie, serdecznie polecamy udział w seminarium. Dowiedzą się Państwo jak uniknąć wszelkich nieprawidłowości podczas planowania zamówień, poznają Państwo tajniki zastosowań równoważnych, jak i przeanalizują wiele problematycznych kwestii pojawiających się w praktyce udzielania zamówień publicznych. więcej »

Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swoje prawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Kadry i płace
Poradnik na płycie CD, zawiera
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »


Umowa dostawy
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej zawarciem. Jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku opóźnionej dostawy? Co może zrobić dostawca w przypadku gdy zamawiający nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dostawy”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów dostawy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »

Masz wątpliwości przy wydawaniu orzeczeń lekarskich? Sprawdź miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 10 lipca 2012
UMOWY
15 czerwca 2012 r.
ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r., Dz.U. z 31 maja 2012r., nr 103, poz. 618. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-07-05 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
  • 2012-08-27 - Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja, Warszawa więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter