Newsletter e-Podatki - 2012-07-10 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Okres wyjazdów wakacyjnych na dobre już się rozpoczął. Niestety czasami zdarza się, że nie możemy skorzystać z zaplanowanego urlopu z różnych powodów, często niezależnych od nas. W związku z tym pojawiają się pytania:

- Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?
- Kto w takim przypadku pokrywa koszty wykupionej wycieczki przez pracownika?
- Czy pracodawca może przesunąć zaplanowany urlop tak, aby pracownik mógł wziąć udział strajku?

Odpowiedzi na te pytania oraz omówienie innych zagadnień związanych z urlopami znajdą Państwo w poradniku „Prawo w działalności związkowej”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Zmieniono umowę podatkową między Polską a Norwegią
Dnia 5 lipca 2012 r. w Oslo podpisano Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r. więcej »
1.2. W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów będzie można odliczyć ponad 42 tys. zł
W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, artyści, twórcy czy dziennikarze będą mogli odliczyć od przychodu ponad 42 tys. 764 zł - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w MF Wiesława Dróżdż. więcej »
1.3. PSL za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej
PSL opowiada się za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej. Prace nad zmianami prowadzone są w ministerstwie gospodarki. Przepisy nakładające podatek VAT na usługi bezpłatnej pomocy prawnej wynikają z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. więcej »
1.4. Jednolity elektroniczny system opłat drogowych
Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt założeń do nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zakłada on wprowadzenie do polskiego prawa przepisów Komisji Europejskiej dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej i procedur technicznych. Polskie firmy transportowe będą mogły korzystać z jednolitego elektronicznego systemu opłat drogowych na terenie całej Unii Europejskiej. więcej »
1.5. Nowy wzór VAT-22
Od dnia 21 lipca br. zacznie obowiązywać nowy wzór formularza VAT-22 (potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego). Zmiany mają charakter techniczny. Wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 767). więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Zwolnienia dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości dotyczące zwolnień dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w interpretacji indywidualnej. Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, niemający bezpośredniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych. więcej »
Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszych przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i Unii Europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe.
więcej »


Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznika Odpady komunalne. Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »


Umowa o zachowaniu poufności
W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie różnego rodzaju informacje, które nierzadko posiadają znaczną wartość gospodarczą. Zaufanie do kontrahenta lub pracownika jest rzeczą niezbędną. Zdarzają się jednak sytuacje, w których potrzeba lepszego zabezpieczenia interesu firmy. W tym celu powstała publikacja „Umowa o zachowaniu poufności”. Odnosi się ona zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów o zachowaniu poufności zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »


Jak zaksięgować fakturę, która dokumentuje zakup samochodu „ciężarowego” z kratką? Jak zaksięgować zakup kasy fiskalnej i rozliczyć ulgę w VAT? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 18 lipca 2012
UMOWY
15 czerwca 2012 r.
ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r., Dz.U. z 31 maja 2012r., nr 103, poz. 618.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter