Newsletter e-Podatki - 2012-07-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zadaniem wymagającym rzetelnego przygotowania.

Należy wiedzieć, na jakich zasadach dokonuje się wyboru najlepszej oferty, a także warto zapoznać się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami. Warto też znać zasady postępowania w przypadku powierzenia postępowania o zamówienie publiczne osobie trzeciej.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w seminarium na temat najważniejszych zasad przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę kliknąć tutaj.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Umowa o wymianie informacji między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki
W dniu 10 lipca 2012 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Sporządzono ją na podstawie Modelowej Umowy OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, podpisana umowa spełnia więc aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków.
więcej »


1.2. TK: Przedawnienie zaległości podatkowych
Czy przepis, zgodnie z k,tórym po wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym podatnik nawet nie wie, jego zaległość w podatku nie przedawnia się, jest zgodny z Konstytucją? Zdecyduje o tym w dniu 17 lipca br. Trybunał Konstytucyjny.
więcej »


1.3. Lista podatników, którzy mogą ukrywać dochody
Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz odpowiadając na interpelację posłów Beaty Szydło i Przemysława Wiplera (nr 4891) wymienił grupy podatników, które mogą być podejrzane o ukrywanie dochodów. Na liście znaleźli się m.in. kupujący nieruchomości i luksusowe dobra, przedsiębiorcy, inwestorzy giełdowi, ale też bezrobotni i urzędnicy.
więcej »


1.4. Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem
Sejm jednogłośnie upoważnił prezydenta do ratyfikowania zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem. Obowiązująca obecnie umowa z Cyprem o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1992 r. nie odpowiada współczesnym standardom Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku.
więcej »Komentarze i opinie
2.1. Urzędy skarbowe ścigają za zaległy abonament RTV
W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. urzędy skarbowe ściągnęły o 30 proc. więcej zaległego abonamentu RTV oraz z opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. W 2011 r. ściągnięto ok. 260 tys. zł.
więcej »
Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Może być ona prowadzona w formie elektronicznej. Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole, mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w razie przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. więcej »

Aktualne umowy gospodarcze
Podpisując umowę, musisz mieć 100% pewności, jakie konsekwencje prawne wywoła twój podpis. Konsekwencje wynikające zarówno z przepisów prawa polskiego jak i prawa UE mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsięwzięcia gospodarczego. Poradnik elektroniczny „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo” jako jedyny na rynku przedstawia zebrane w jednym miejscu prawne aspekty zawierania umów według prawa krajowego i prawa UE. W poradniku znajdziesz jednolite opracowania ponad 50 różnych typów umów. więcej »

Transport drogowy
„Transport drogowy” to miesięcznik, dzięki któremu uzyskacie Państwo aktualne informacje o zmianach i nowych regulacjach prawnych w zakresie drogowego transportu krajowego i międzynarodowego, zwięzłe i praktyczne komentarze dotyczące czasu pracy kierowców, objaśnienie zmian w zakresie przepisów o ruchu drogowym, kontroli przewozów, obowiązków przewozowych, dokumentów przewozowych, wyjaśnienia do zmian w podatkach w transporcie, odpowiedzi na pytania wywołujące wątpliwości w praktyce. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami
Polecamy „Poradnik zarządcy nieruchomościami” wszystkim tym, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problemami zarządzania nieruchomościami zarówno biurowymi, użytkowymi jak i mieszkalnymi. Dla zarządców i administratorów, szczególnie polecamy, praktyczne wzory umów, formularzy oraz protokołów przeglądów technicznych. Ponadto w poradniku znajduje się przykładowy plan zarządzania nieruchomością, sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych i wiele innych przydatnych wskazówek. więcej »

Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu „Dokumentacja windykacyjna”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 24 lipca 2012
CŁO
21 lipca 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa .
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter