Newsletter e-Podatki - 2012-07-24 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że nawet proste czynności życia codziennego mogą oznaczać zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na przykład pożyczając od rodziców samochód, zawieramy umowę użytkowania. Nawet jeśli umowa nie zostanie spisana, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spoczywają na nas określone obowiązki. Użytkownik zobowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie (art. 267 § 1 k.c.). Naruszeniem substancji jest zmiana samej struktury rzeczy lub tworzywa, z którego rzecz jest zbudowana – np. zarysowanie lakieru w pożyczonym samochodzie. Szczegółowe informacje dotyczące umowy użytkowania znajdą Państwo w poradniku elektronicznym „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. W poradniku zostało opisane według jednego schematu blisko 70 typów umów, które przedsiębiorcy mogą zawierać na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
Aktualności
1.1. Zawieszenie biegu przedawnienia bez powiadomienia podatnika jest niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konsytucyjny uznał, że przepis, zgodnie z którym można zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego bez wiedzy podatnika jest niekonstytucyjny. więcej »
1.2. Nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej
Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ukazał się on w Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749). więcej »
1.3. Dodatkowe środki z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych
Minister finansów wyraził zgodę na zwiększenie w bieżącym roku wydatków Funduszu Pracy o 500 mln zł i przeznaczenie jej na finansowanie zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W dniu 18 lipca br. odbyło się spotkanie ministra finansów Jacka Rostowskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie wniosku złożonego przez resort pracy. więcej »
1.4. Więcej przestępstw gospodarczych, zwłaszcza wyłudzeń VAT
"Rzeczpospolita" dotarła do statystyk Komendy Głównej Policji podsumowujących pierwsze półrocze tego roku. Od stycznia do czerwca 2012 r. w kraju doszło do 456 tys. przestępstw. Przestępcy stawiają jednak teraz na wyłudzenia gospodarcze, ponieważ trudniej je wykryć. Mniej jest więc przestępstw kryminalnych (kradzieży, włamań, rozbojów), a więcej gospodarczych - o 4,5 proc. (ich liczba wzrosła do 40, 7 tys). więcej »
1.5. Egzekwowanie należności podatkowych
Rada Ministrów przyjęła założenia do dwóch ustaw. W pierwszej przewidziano zmiany w Ordynacji podatkowej, drugie dotyczą przygotowania nowej ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych. Obie ustawy wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy prawa unijnego. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podatek VAT podczas likwidacji szkód majątkowych
Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych. więcej »
2.2. Fundusz reprezentacyjny nie zostanie przywrócony
Zdaniem resortu finansów wprowadzenie do przepisów o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, nie jest uzasadnione, ze względu na konsekwencje dla finansów publicznych.. więcej »
Leksykon zapisów księgowych od A do Z
Hasłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych (ok. 370) rozksięgowanych na kontach księgi głównej i ewidencji szczegółowej np. amortyzacja, kompensata niedoborów i nadwyżek, leasing finansowy, rezerwa na odroczony podatek dochodowy i inne. więcej »

Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program „Dokumentacja windykacyjna”. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny. więcej »

Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu
Budżet projektu jest jednym z ważniejszych zadań przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej. Dobrze zaplanowany zwiększa szansę na otrzymanie środku z EFS. Dlatego już dziś warto zapoznać się z wytycznymi, które pozwolą aby wydatki ujęte w budżecie zostały uznane zawsze za kwalifikowalne. W tym pomoże Ci nasza publikacja „Finansowanie projektów systemowych – budżet projektu”. więcej »

Sprawozdawczość finansowa
Chcesz sporządzić sprawozdanie szybko i poprawnie? Sięgnij po program Sprawozdawczość finansowa! To profesjonalne narzędzie pracy dla firm i biur rachunkowych. Program zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia zamknięcie okresu bilansowego. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przygotowuje bilans i RZiS w sposób automatyczny. Również automatycznie program sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, analizę wskaźnikową lub informację dodatkową do sprawozdania. Dzięki kreatorowi importu z łatwością zaimportujesz dane ze swojego programu księgowego. Nie zwlekaj. więcej »

Nie daj się zaskoczyć przy odprawie celnej nowymi przepisami. Sięgnij po rzetelne źródło informacji celno-podatkowej! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 28 lipca 2012
CŁO
21 lipca 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M).
więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter