Newsletter e-Podatki - 2012-07-31 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 10 lipca 2012 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych. Intencją przedstawionego projektu jest zastąpienie dotychczas obowiązującej ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zmiany mają na celu m.in. przywrócenie członkom spółdzielni prawa swobodnego decydowania, jaki tytuł prawny do lokalu chcą posiadać. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w publikacji „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”.
Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

P.S. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych ciągle się zmieniają! Aby uniknąć błędów i być zawsze na bieżąco zajrzyj tutaj…

Aktualności
1.1. Zmiana limitu zwolnień przy stosowaniu kas fiskalnych
Ministerstwo finansów pracuje obniżeniem w 2013 r. limitu obrotów, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, do 20 tys. zł. Kasy mają też instalować szkoły jazdy. Planowane zmiany zawarto w projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który wysłano do uzgodnień zewnętrznych. więcej »
1.2. Usługi assistance jednak z VAT?
Usługi pomocy drogowej, holowania, szacowania szkód, pomocy poszkodowanym, itp. nie są zwolnione z VAT. Interpretację w tym zakresie wydał Minister Finansów. NSA orzekł jednak odwrotnie, uznając, że Polska źle wdrożyła unijną dyrektywę. Chodzi o to, które usługi likwidacji szkód są opodatkowane stawką 23-proc. podatku od towarów i usług (VAT), a które zwolnione z opodatkowania jako usługi ubezpieczeniowe. więcej »
1.3. Mniej pieniędzy z VAT w budżecie
Ze wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu państwa, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wynika, że deficyt tegorocznego budżetu pod koniec czerwca wyniósł prawie 21 mld zł (59,8% wysokości zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 r.). Spadają wpływy z podatku VAT. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Pakiet deregulacyjny - zmiany dla podatników
Zdaniem PKPP Lewiatan w założeniach do projektu kolejnej ustawy deregulacyjnej, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki, najważniejsze są propozycje poprawiające płynność finansową przedsiębiorców i wspierające inwestycje. Objęcie statusem „małego podatnika" większej grupy przedsiębiorców, ujednolicenie oraz skrócenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń przy stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT, czy chociażby skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan. więcej »
2.2. Interpretacja indywidualna nie jest orzeczeniem
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - odpowiedział na interpelację nr 6236 posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, ogłoszoną w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu nr 18. więcej »

Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja
Czy wiedzą Państwo, jakie są zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Aby wyjaśnić wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie, serdecznie polecamy udział w seminarium. Dowiedzą się Państwo jak uniknąć wszelkich nieprawidłowości podczas planowania zamówień, poznają Państwo tajniki zastosowań równoważnych, jak i przeanalizują wiele problematycznych kwestii pojawiających się w praktyce udzielania zamówień publicznych.
więcej »

Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszym przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i unii europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe.
więcej »


Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych.
więcej »


Lekarz Medycyny Pracy
Obowiązkiem lekarzy medycyny pracy jest nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy medycznej, ale również bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych. Wszystkim, którzy chcieliby być na bieżąco w tych zupełnie różnych dziedzinach polecamy miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”. Zawiera on przystępne omówienie zmian prawnych, jak również liczne przykłady i wskazówki z praktyki orzeczniczej. Dodatkowym atutem serwisu jest możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji!
więcej »


Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu „Dokumentacja windykacyjna”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 5 sierpnia 2012
CŁO:
21 lipca 2012 r.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa . więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-08-27 - Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja, Warszawa więcej »
  • 2012-09-05 - Prawo budowlane 2012 - najnowsze zmiany w przepisach, Warszawa więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
  • 2012-09-28 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter