Newsletter e-Podatki - 2012-08-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy ! 

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Proponowane zmiany dotyczą m.in. definicji eksportu. Według jej nowego brzmienia eksport będzie dotyczył również towarów objętych procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie o eksporcie towarów mówimy tylko wtedy, kiedy procedura wywozu towarów poza terytorium UE rozpoczyna się na terytorium Polski. Ponadto, proponowane zmiany mają objąć definicje faktury, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz stawki 0% w eksporcie.
Szczegółowe omówienie przygotowywanych zmian znajdą Państwo w lipcowym wydaniu serwisu „Wskazówki celno–podatkowe”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Umowa między Polską a Grenadą o wymianie informacji podatkowych
W dniu 19 lipca 2012 r. w Nowym Jorku podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. więcej »
1.2. Kasy fiskalne u lekarzy
Lekarze prowadzący prywatne praktyki powinni wydawać pacjentom paragony fiskalne. Jednak np. województwie łódzkim w ubiegłym roku kasy fiskalne zgłosiło do rejestracji tylko 9 proc. ogółu lekarzy (1177). Lekarze mogą jeszcze korzystać ze zwolnienia, jeśli ich roczny obrót nie przekroczy 40 tys. zł w poprzednim roku. Jeśli dopiero w danym roku rozpoczyna praktykę, nie musi używać kasy fiskalnej, jeśli nie przekroczy 20 tys. zł obrotu. Chociaż pacjenci coraz częściej otrzymują od lekarzy paragony, z kontroli urzędów skarbowych wynika, że nie zawsze się tak dzieje. więcej »
1.3. Fundusz reprezentacyjny nie zostanie przywrócony
Zdaniem resortu finansów wprowadzenie do przepisów o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, nie jest uzasadnione, ze względu na konsekwencje dla finansów publicznych. więcej »
1.4. Internetowe Portale Orzeczeń już działają
W dniu 1 sierpnia br. Sądy Apelacyjne uruchomiły Internetowe Portale Orzeczeń. Pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie, po poddaniu procesowi anonimizacji, będą umieszczane orzeczenia sądowe. więcej »
1.5. Ulga podatkowa tylko dla produkcji w strefach
Zwolnienie z płacenia podatku CIT dotyczy tylko wyrobów w 100 proc. wyprodukowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Polski pracownik oddaje 25 proc. wynagrodzenia
Z analizy „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej” przygotowanej przez PwC wynika, że polski pracownik zarabiający „średnią krajową” oddaje na rzecz państwa 25 proc. wynagrodzenia (ok. 13 proc. stanowi podatek PIT, a ok. 12 proc. pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne). W innych państwach UE jest podobnie - pracownikom w kieszeni pozostaje średnio 75 proc. pensji brutto. więcej »
2.2. Oprawki do okularów opodatkowane stawką 23-proc. VAT
Na etapie dystrybucji nie da się określić, czy sprzedaż samych opraw do okularów może zostać opodatkowana 8-proc. stawką VAT. Mogą one bowiem zostać potem użyte do montażu okularów przeciwsłonecznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy interpretację ministra finansów. więcej »

Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r
Jeśli chcą Państwo poznać przepisy obowiązujące od stycznia 2012 r. oraz zapoznać się z przykładami praktycznymi w zakresie czasu pracy kierowców, zapraszamy na seminarium. więcej »

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną
Polecamy Państwu naszą nową publikację "Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną". Jest to instrukcja dla osób, które chcą zmienić przeznaczenie swojego gruntu. Poradnik przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać, przechodząc przez ten proces. Dodatkowo publikacja zawiera niezbędne wzory dokumentów wraz z odpowiednim komentarzem. więcej »

Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swojeprawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w razie zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Masz wątpliwości, jak dokładnie powinno wyglądać orzeczenie? Skorzystaj z naszej publikacji „Wzory i komentarze dla lekarzamedycyny pracy”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 14 sierpnia 2012
CŁO
21 lipca 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
  • 2012-08-27 - Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja, Warszawa więcej »
  • 2012-09-05 - Prawo budowlane 2012 - najnowsze zmiany w przepisach, Warszawa więcej »
  • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
  • 2012-09-28 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter