Newsletter e-Podatki - 2012-08-14 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT jest procesem złożonym i wymagającym odpowiedniej wiedzy. Istotne jest, by wiedzieć, kto przede wszystkim podlega obowiązkowi wypełniania deklaracji, a także, kto podlega obowiązkowi rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). Warto też znać nowe wysokości progów statystycznych obowiązujące od 2012r.

Aby uniknąć problemów i nie popełnić błędów ważna jest nie tylko praktyczna znajomość unijnych przepisów prawnych, ale także wiedza na temat wykorzystania danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT oraz umiejętność korygowania zgłoszeń. Zapraszamy na seminarium. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Wniosek o zwrot akcyzy do 31 sierpnia
Do dnia 31 sierpnia 2012 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października 2012 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W 2012 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych.
więcej »

1.2. Podatek dochodowy dla rolników od 2014 r.
Od 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował "Gazetę Wyborczą", że projekt ustawy w tej sprawie został już uzgodniony z resortem finansów.
więcej »

1.3. Podatek od miedzi i srebra za lipiec
Ministerstwo finansów ogłosiło średnie ceny miedzi i srebra w lipcu. Na ich podstawie obliczana jest  wysokość stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Stawka podatku za miesiąc lipiec wyniesie 4.249,76 za tonę miedzi oraz 456,93 za kilogram srebra.
więcej »

1.4. Wyższe stawki diet za podróże służbowe
Od 2013 r. wzrosną diety za służbowe podróże krajowe i zagraniczne. Zmiany zawarto w z dnia 31 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. VAT na montaż balustrad w obiektach mieszkaniowych
Usługa montażu balustrad z wykorzystaniem własnych materiałów dokonywana w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT. Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Montaż balustrad  w innej nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
więcej »
Aktualne umowy gospodarcze
Podpisując umowę, musisz mieć 100% pewności, jakie konsekwencje prawne twój podpis wywoła. Konsekwencje wynikające zarówno z przepisów prawa polskiego, jak i prawa UE mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsięwzięcia gospodarczego. Poradnik elektroniczny „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo” jako jedyny na rynku przedstawia zebrane w jednym miejscu prawne aspekty zawierania umów według prawa krajowego i prawa UE. W poradniku znajdziesz jednolite opracowania ponad 50 różnych typów umów. więcej »


Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.
Aby mieć pewność, że prowadzona przez w Państwa firmie dokumentacja BHP odpowiada wymogom, polecamy gotowe narzędzie „Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy”. Publikacja umożliwia właściwe przygotowanie do wewnętrznej i zewnętrznej kontroli BHP. Ułatwia prowadzenie historii wykonanych kontroli w przedsiębiorstwie oraz ewidencję zaleceń pokontrolnych. Pomaga w rejestracji wykonania zaleceń dokonanych przez Inspektora. więcej »

Efektywne motywowanie pracowników
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie!
więcej »


Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
W Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa wyrobów oraz ich wysokiej jakości. Odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie lub importerze towarów spoza UE. Poradnik „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” powstał specjalnie, by pomóc zrozumieć i stosować regulacje w tym zakresie. Ułatwia przeprowadzenie oceny zgodności i przedstawia zasady oznakowania produktu znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji. więcej »


Praktyczne i fachowe wyjaśnienia i interpretacje stosowania przepisów celnych i podatkowych dla eksporterów, importerów, agencji i służb celnych – znajdziesz je tutaj. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 21 sierpnia 2012
CŁO
21 lipca 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
 • 2012-08-27 - Zamówienia publiczne w praktyce- warunki, umowy, dokumentacja, Warszawa więcej »
 • 2012-09-05 - Prawo budowlane 2012 - najnowsze zmiany w przepisach, Warszawa więcej »
 • 2012-09-14 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
 • 2012-09-28 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter