Newsletter e-Podatki - 2012-09-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 9 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r.

Rozporządzenie umożliwia podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Odbudowa jakich obiektów nie wymaga pozwolenia na budowę? Jak wygląda podział nieruchomości na terenach dotkniętych żywiołem? Warto dowiedzieć się na ten temat więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. By prawidłowo wypełniać obowiązki związane z obsługą nieruchomości, niezbędna jest znajomość aktualnych przepisów prawnych!
Aktualności
1.1. Stawki VAT bez zmian w 2014 r.?
Minister finansów Jacek Rostowski w Sejmie przyznał, że na razie nie można powiedzieć, czy dojdzie do obniżki VAT w 2014 r. Chociaż rząd miał intencje, by obniżyć stawki tego podatku od 2014 r., sytuacja w gospodarce zrobiła się bardziej skomplikowana i nie można wykluczyć żadnej opcji, również utrzymania stawek na obecnym, czyli wyższym poziomie.
więcej »

1.2. Wpływy z podatku od kopalin
Na koniec lipca z podatku od kopalin uzyskano 442,6 mln zł. Podatek wszedł w życie w połowie kwietnia 2012 r. Po maju dochody z tego tytułu wyniosły 51,348 mln zł, a po czerwcu 261,165 mln zł.
więcej »

1.3. Uszczelnienie obrotu tytoniem
Ministerstwo Finansów kontroluje proces przetwarzania i sprzedaży papierosów. Zamierza również monitorować uprawy tytoniu. Planowane jest stworzenie rejestru plantatorów tytoniu, co miałoby uszczelnić obrót. "Dziennik Gazeta Prawna" dowiedział się, że resort złożył już formalny wniosek, aby na jednym z najbliższych posiedzeń Rada Ministrów zajęła się zmianami w ustawie o podatku akcyzowym.
więcej »Komentarze i opinie
2.1. Moment doręczenia e-faktury
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej odpowiedział na pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT? W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze?
więcej »

2.2. Kwartalne rozliczenie nie dla wszystkich ryczałtowców
Obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku. Minister finansów odpowiedział na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk nr 7086 w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw.
więcej »


Zamówienia publiczne bez ryzyka
W sytuacji, gdy zmiany prawne pojawiają się średnio raz na kwartał – a tak dzieje się w dziedzinie zamówień publicznych – niezbędne staje się posiadanie cyklicznie aktualizowanego przewodnika. Z tej właśnie przyczyny polecamy Państwu profesjonalny poradnik dla zamawiającego i wykonawcy „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach. ale również szeroko omawia najnowsze zagadnienia związane z tą tematyką. Chcesz być zawsze na bieżąco z nowinkami z dziedziny zamówień publicznych? Skorzystaj z fachowych wskazówek zawartych w publikacj. więcej »

Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnyc. więcej »


Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe
Czy wiesz: Jak ustala się wymiar zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia pracy? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia związkowcom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w poradniku „Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe. Zwolnienia związkowców z obowiązku świadczenia pracy”. Poradnik ten to zbiór pytań i odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne tematy z zakresu zwolnień z obowiązku świadczenia pracy związkowca. więcej »

Umowa dostawy
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej zawarciem. Jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku opóźnionej dostawy? Co może zrobić dostawca w przypadku gdy zamawiający nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dostawy”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów dostawy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »


Nie zdawaj się na intuicję przy wydawaniu orzeczeń lekarskich – zadbaj o rzetelną wiedzę! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  12 września 2012
UMOWY
8 września 2012 r.
ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. Dz.U. z 24 sierpnia 2012r., nr 161, poz. 960. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2012-09-28 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
  • 2012-10-05 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter